Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2014

In het kader van de SDE-regeling van 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met DNV KEMA en TNO. Hiertoe is een conceptadvies geschreven. Belanghebbenden zijn uitgenodigd om een reactie op dit advies te geven in een open consultatieronde. Op basis van de informatie uit deze gesprekken is het rapport naar inzicht van ECN, DNV KEMA en TNO aangepast.

Het eindadvies is gepubliceerd op 31 oktober 2013. De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het OT-model. Deze kunt u hier downloaden. Voor de categorie ‘thermische conversie - verlengde levensduur’ is een extra consultatieronde gehouden, waarna een afzonderlijk advies is uitgebracht.

Indien u contact wenst met de opstellers van de adviezen, kunt u contact opnemen de projectleider Sander Lensink.

De voorlopige correctiebedragen stimulering duurzame energieproductie 2014 ten behoeve van voorschotverlening 2014 vindt u hier.

 

 

 

 

Naar boven