Hernieuwbare Energie - Projecten

Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2012

In het kader van de SDE-regeling van 2012 heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met KEMA. Ten behoeve van dit advies hebben ECN en KEMA de markt geconsulteerd aan de hand van een conceptadvies (zie ook het daarbij behorende erratum).

Het eindadvies is in september 2011 naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gestuurd. In januari 2012 is aanvullend advies gegeven over windenergie op windrijke locaties en over warmtebenutting bij bestaande mestcovergistingsinstallaties. De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het OT-model:

Hernieuwbare elektriciteit

Groen gas en ruw biogas

Hernieuwbare warmte

Bio-WKK

E-mail Sander Lensink voor meer informatie.

Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2011
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2010
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2009
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2008

Meer informatie over de SDE, waaronder het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie en de bijbehorende ministeriële regelingen, is te vinden op de website van Agentschap NL.