Hernieuwbare energie - Projecten

Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2013

In het kader van de SDE-regeling van 2013 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met DNV KEMA. Een conceptadvies is met belanghebbenden besproken in een open consultatieronde. Op basis van de informatie uit deze gesprekken is het rapport waar nodig aangepast. Indien u verduidelijking wenst over de wijze waarop uw informatie door ECN en DNV KEMA is meegenomen in het eindadvies, kunt u direct contact opnemen met de projectleider Sander Lensink.

Het eindadvies is aan het Ministerie van Economische Zaken aangeboden in september 2012. Voor geothermie is een additionele notitie opgesteld door ECN en DNV KEMA met ondersteuning door TNO.

De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het OT-model:

Hernieuwbare elektriciteit

Groen gas en ruw biogas

Hernieuwbare warmte

WKK

Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2012
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2011
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2010
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2009
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2008
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2007

Meer informatie over de SDE, waaronder het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie en de bijbehorende ministeriële regelingen, is te vinden op de website van Agentschap NL.