FAQ's Correctiebedragen

Wat zijn de rekenmethodes voor de verschillende categorieën?
Dit is te vinden in de bijlage van bijvoorbeeld notitie Definitieve correctiebedragen SDE+ in 2014.

Aan welke marktindex is het correctiebedrag gekoppeld?
Bij de keuze voor een index wordt in ieder geval rekening gehouden met: transparante karakter van de index; aantal partijen dat de hoogte van de index bepaalt; liquiditeit van de index [Zie toelichting op Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2008].
Voor hernieuwbare elektriciteit wordt de APX (day ahead) gebruikt. Voor hernieuwbaar gas wordt de TTF (year ahead) gebruikt

Op welke website is de marktindex t.b.v. de SDE+-correctiebedragen te raadplegen?;
De marktindex voor elektriciteit (APX)  is te raadplegen via de website: http://www.apxgroup.com/.
De marktindex voor gas (TTF) is te raadplegen via de website: http://www.theice.com.
Zie ook: https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data

Wat wordt gehanteerd als APX-piekprijs?
De gehanteerde piekprijs van de APX wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van uurblok 8 tot en met uurblok 23, dat wil zeggen van 7 uur tot 23 uur.

Waarom verschillen de profiel- en onbalansfactoren voor de categorieën wind op land, wind in meer, wind op zee?
De profiel- en onbalanskosten bij windenergie ontstaan met name door het fluctuerende aanbod van windenergie. Hoe stabieler de productie is in de tijd, des te lager kunnen de profiel- en onbalanskosten zijn. Windturbines met een hoger aantal vollasturen (MWh/MW) zullen lagere profiel- en onbalanskosten hebben. Hoe sterk het effect is tussen deze kosten en het aantal vollasturen, hangt mede af van de flexibiliteit van de rest van de elektriciteitsmarkt. Uit marktdata die sinds 2012 verzameld wordt, blijkt dat het effect tussen vollasturen en profiel- en onbalanskosten veel minder groot is dan eerder aangenomen. Op basis daarvoor is geadviseerd om bij de definitieve correctiebedragen 2014 slechts één waarde voor profiel- en onbalansfactor te hanteren voor alle windcategorieën, uitgezonderd wind op zee. Voor wind op zee waren in 2014 nog geen windparken in productie gegaan onder SDE+, daarom is geen expliciet onderzoek verricht naar de profiel- en onbalanskosten van wind op zee in 2014.

Waar vind ik de gehanteerde energiebelastingtarieven?
De tarieven voor de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoe wordt de biogene fractie bepaald?
Deze wordt jaarlijks door het ministerie van EZ vastgelegd.

Terug naar het overzicht van FAQ’s.