FAQ's SDE+

Klik op onderstaande links om de veelgestelde vragen per SDE+-onderwerp in te zien:

Staat uw vraag hier niet bij en betreft het een vraag over de adviezen die ECN heeft gegeven? Dan kunt u contact opnemen via sde@remove-this-part-ecn.nl.
Voor al uw vragen met betrekking tot de uitvoering van de regeling zelf, verzoeken wij u contact op te nemen met RVO.

Wat is de SDE+-regeling in het kort?
De SDE+ wordt door het ministerie van Economische Zaken gebruikt om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren.

De SDE+-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte en hernieuwbaar gas) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas) anderzijds. Per technologie wordt tevens een basis(energie)prijs vastgesteld, die de ondergrens voor het correctiebedrag vormt.

De regeling is sinds 2008 jaarlijks opengesteld door het ministerie en kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij RVO.

* Bent u nog helemaal niet bekend met de subsidieregeling? Dan kunt u op de website van RVO een voorlichtingsfilm bekijken waarin de regeling beknopt wordt uitgelegd: http://www.rvo.nl/voorlichtingsfilm-sde.