SDE+2017

In het kader van de SDE+-regeling van 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN en DNV GL advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte. ECN werkt voor dit advies samen met TNO.

Conceptadvies en marktconsultatie
In mei 2016 is een conceptadvies over de SDE+-basisbedragen gepresenteerd ten behoeve van een openbare marktconsultatie. Hiertoe is een informatiebijeenkomst voor brancheorganisaties gehouden bij het ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van dit conceptrapport zijn marktpartijen uitgenodigd om hun reacties bij ECN in te dienen. Op 6 juni waren circa 40 consultatiereacties binnengekomen, waarna ruim 30 consultatiegesprekken zijn gevoerd in de periode van 13 juni tot en met 5 juli 2016. Op basis van informatie uit de marktconsultatie en na afstemming met het ministerie van EZ hebben ECN en DNV GL het eindadvies opgesteld.

Eindadvies en consultatiedocument
Op 23 november is het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2017 opgeleverd aan het ministerie van EZ. Op 30 november 2016 is de Kamerbrief over de stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2017 uitgestuurd door het ministerie van EZ. Gelijk met het uitsturen van de Kamerbrief publiceren ECN en DNV GL het Eindadvies Basisbedragen SDE+2017. De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het Onrendabele-topmodel. Deze kunt u hier downloaden.


Verder lichten ECN en DNV GL in het Consultatiedocument Basisbedragen SDE+ 2017 toe hoe zij met reacties uit de marktconsultaties zijn omgegaan bij de totstandkoming van het Eindadvies.

Vragen?
Indien u vragen heeft, vindt u hier de FAQ’s over de basisbedragen.
Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE+2017 kunt u zich richten tot RVO.nl.

Voor nadere informatie over de inhoud van dit rapport kunt u contact opnemen met sde@remove-this-part-ecn.nl.