SDE+2017

In het kader van de SDE+-regeling voor 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over hoogte van de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met DNV GL (en voor de adviezen met betrekking tot geothermie tevens met TNO).

Evenals in voorgaande jaren hebben ECN en DNV GL een conceptadvies geschreven, dat in mei 2016 is gepubliceerd en op 1 juni 2016 zal worden toegelicht op een informatiebijeenkomst voor brancheorganisaties bij het Ministerie van Economische Zaken. De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het onrendabele-top-model (OT-model).

Belanghebbenden worden uitgenodigd om een reactie op dit conceptadvies te geven in een open consultatieronde. U wordt verzocht uw reactie in te dienen middels een consultatieformulier, dat hier gedownload kan worden. Om de reacties mee te kunnen wegen in het eindadvies dienen deze van onderbouwing in de vorm van verifieerbare informatie (getekende contracten, offertes, business cases) te worden voorzien. Deze informatie kan als aparte, genummerde bijlage(n) meegezonden worden.

Indien u tevens met ECN en DNV gesprek wenst te gaan contact opnemen met mw. K. Stutvoet-Mulder of mw. M. Loos via sde@remove-this-part-ecn.nl. Graag verzoeken wij u om voor 6 juni 2016 contact op te nemen. Houd u daarbij rekening met het thema dat het meeste raakvlak heeft en geeft u daarbij uw 1e en 2e voorkeursdag aan.

De consultatiedata zijn als volgt:

Datum

Thema

ma 13 juni 2016

Biomassa + Meestook

di 14 juni 2016

Zon

wo 15 juni 2016

Reservedag 

do 16 juni 2016

Biomassa + Meestook

vr 17 juni 2016

Geothermie / Waterkracht

 

di 21 juni 2016

Wind

wo 22 juni 2016

Wind

ma 27 juni 2016

Algemeen/ Financiering

 

di 5 juli 2016

Biomassa

Het ingevulde consultatieformulier en de aanvullende documenten kunnen worden verzonden naar sde@remove-this-part-ecn.nl en dienen uiterlijk 2 werkdagen voor het consultatiegesprek bij ECN binnen te zijn*.

Voor nadere informatie over de inhoud van dit rapport kunt u contact opnemen met sde@remove-this-part-ecn.nl.

Locatie
De consultatiegesprekken zullen plaatsvinden op het kantoor van ECN in Amsterdam.

*Indien u geen gebruik wenst te maken van consultatiegesprek kunt u uw reactie uiterlijk 24 juni 2016 aanleveren.