Basisbedragen SDE+2016

In het kader van de SDE+-regeling van 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met DNV GL en TNO.

Conceptadvies en marktconsultatie
Op 7 april 2015 is een conceptadvies over de SDE+-basisbedragen  gepresenteerd ten behoeve van een openbare marktconsultatie. Hiertoe is een informatiebijeenkomst voor brancheorganisaties gehouden bij het ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van dit conceptrapport zijn marktpartijen uitgenodigd om hun reacties bij ECN in te dienen. Op 27 juni waren circa 40 consultatiereacties binnengekomen, waarna ruim 20 consultatiegesprekken zijn gevoerd in de periode van 23 april tot en met 12 mei 2015. Op basis van informatie uit de marktconsultatie en afstemming met het ministerie van EZ gedurende de zomerperiode hebben ECN en DNV GL het eindadvies opgesteld.

Eindadvies en consultatiedocument
Het Eindadvies basisbedragen SDE+2016 is gepubliceerd.
De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het “Onrendabele Top (OT)”-model. Deze kunt u binnenkort hier downloaden.
Verder lichten ECN en DNV GL in het Consultatiedocument Basisbedragen SDE+ 2016  toe hoe zij met reacties uit de marktconsultaties zijn omgegaan bij de totstandkoming van het Eindadvies.

Vragen?
Indien u vragen heeft, vindt u hier de FAQ’s over de basisbedragen.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Sander Lensink (projectleider SDE+), via sde@remove-this-part-ecn.nl.