Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Jaarlijks adviseert ECN het ministerie van Economische Zaken over verschillende onderdelen van de SDE+.

Basisbedragen
De meest omvangrijke werkzaamheden betreffen de berekeningen van de basisbedragen en worden jaarlijks uitgevoerd samen met DNV GL. Voor geothermie worden de adviezen opgesteld door ECN, DNV GL en TNO.

In het voorjaar leggen ECN en DNV GL een conceptadvies voor aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stellen de experts van ECN en DNV GL vervolgens het uiteindelijke eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken. De Minister van EZ besluit uiteindelijk aan het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE+-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Zie hier de regelingspecifieke adviezen: 

  • Adviezen over de SDE-regeling van 2018
  • Adviezen over de SDE-regeling van 2017
  • Adviezen over de SDE-regeling van 2016
  • Adviezen over de SDE-regeling van 2015
  • Adviezen over de SDE-regeling van 2014 
  • Adviezen over de SDE-regeling van 2013
  • Adviezen over de SDE-regeling van 2012

Correctiebedragen
Daarnaast voert ECN tweemaal per jaar berekeningen uit voor de correctiebedragen:

  • Voorjaar: berekening van definitieve correctiebedragen voor jaar ‘n-1’;
  • Najaar: berekening van voorlopige correctiebedragen voor jaar ‘n+1’;

Dwz.: in 2015 worden in het voorjaar de definitieve correctiebedragen 2014 berekend, in het najaar de voorlopige correctiebedragen 2016.

Zie hier de notities en achtergrondinformatie over de correctiebedragen.

Basisprijzen
Tegelijkertijd met de oplevering van het eindadvies levert ECN ook een notitie op over de basisprijzen van de betreffende regeling.
Zie hier de notities en achtergrondinformatie over de basisprijzen.

Vragen?
Indien u vragen heeft, vindt u binnen deze webpagina’s ook FAQ’s.
Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met Sander Lensink (projectleider SDE+) door een email te sturen naar: sde@remove-this-part-pbl.nl.