Projecten

ECN werkt veel samen met andere partijen in projecten. Partijen zoals industrie en wetenschap, maar ook de politiek. Het gaat hier veelal om samenwerkingsprojecten in Europees verband. Te denken valt aan projecten over het inzichtelijk maken van de stand van zaken met betrekking tot hernieuwbare energie in Europa, tot het geven van advies voor emissiereductie van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Maar we werken ook samen in grote projecten die ten doel hebben om tot nieuwe, innovatieve toepassingen te komen op het gebied van energie. Op de expertise pagina's is een uitgebreid overzicht te vinden van alle projecten. Lees hieronder een selectie van de projecten binnen onze expertise-gebieden: 

Energie-efficiëntie

 • LOCOSTO;
 • STEPS;
 • TASTE;
 • CTWB.

Lees meer op onze pagina over energie-efficiëntie.

      

Beleidsstudies

 • Barometer;
 • MONITweb;
 • National Renewable Energy Action Plans (NREAP);
 • Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).

Lees meer op onze pagina over beleidsstudies.

Biomassa

 • Biorefinery;
 • Mermaid;
 • SECTOR.

Lees meer op onze pagina over biomassa.

Windenergie

 • Energiedijken;
 • Flow;
 • Meteomast IJmuiden.

Lees meer op onze pagina over windenergie.

Zonne-energie

 • CHEETAH;
 • Silicon Competence Centre (SICC).

Lees meer op onze pagina over zonne-energie.

Milieu-onderzoek

 • Airmontech;
 • InGos.

Lees meer op onze pagina over milieu-onderzoek.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.