Partners

Meer en meer ontplooit ECN zich verder in Europa en de wereld, bijvoorbeeld in strategische allianties, projecten, nieuwe bedrijven en samenwerkingsverbanden. In de European Energy Research Alliance (EERA) draagt ECN bijvoorbeeld bij aan de stroomlijning en coördinatie van Europese energieonderzoeksprogramma's. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van partners en bedrijven. 

ECN's partners 

ADEM
ADEM is een initiatief van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de drie samenwerkende Technische Universiteiten (TUDelft, TU/Eindhoven en Universiteit Twente). Zij willen een krachtige impuls geven aan het Nederlandse materialenonderzoek met relatie tot energietechnologie. Het betreft een investeringsimpuls in zowel apparatuur als in de opleiding van jong toptalent (ca. 35 promovendi). De overheid draagt 30 miljoen euro bij uit de Innovatie Agenda Energie. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat het bedrijfsleven 4 miljoen euro bijdraagt. Het initiatief versterkt de nauwe samenwerking tussen ECN en de drie TU’s in energie-gerelateerd materialenonderzoek.

Ga naar de website voor meer informatie over ADEM.

ADMATEC
Additive Manufacturing Technologies (ADMATEC) richt zich volledig op het vervaardigen van producten via het Additive Manufacturing proces. Het is voortgekomen uit een onderzoeksproject, gestart door twee MKB-ers in samenwerking met ECN. De succesvolle technologische ontwikkeling, gecombineerd met goede marktaansluiting, resulteerde in deze nieuwe onderneming.

Ga naar de website voor meer informatie over ADMATEC.


EDGaR
Energy Delta Gas Research (EDGaR​​) is een Nederlands onderzoeksconsortium bestaande uit tien ondernemingen en onderzoeksinstituten. EDGaR coördineert de realisatie van wetenschappelijk, toegepast en technologisch onderzoek op het gebied van gas en duurzaamheid. Het doel van EDGaR ​​is om de in Nederland aanwezige kennis op gasgebied te bundelen om opties voor een duurzame energietoekomst te verkennen.

Ga naar de website voor meer informatie over EDGaR.

FLOW
Het FLOW programma stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te nemen op de internationale markt voor offshore windparken. Het programma is opgezet door RWE, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en TU Delft.

Ga naar de website voor meer informatie over FLOW.

NERA
De Netherlands Energy Research Alliance (NERA) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse kennisinstellingen, zoals universiteiten en onderzoeksorganisaties op het gebied van energieonderzoek. NERA heeft vier doelstellingen:

  1. Creëren van een netwerk met als doel het optimaal benutten van kennis en ervaring van de NERA-partners;
  2. Het stimuleren van samenwerkingen op het gebied van energie in onderzoek en innovatie;
  3. Het stimuleren van een sterkere interactie tussen industrie, overheid en onderzoekpartners;
  4. Het beïnvloeden van de Europese energie-agenda: NERA vertegenwoordigt Nederland in de European Energy Research Alliance (EERA).

ECN speelt een belangrijke rol binnen NERA. Paul Korting, CEO van ECN, is chairman van het samenwerkingsverband.

Ga naar de website voor meer informatie over NERA. 

Solliance
Solliance is een samenwerkingsvervang van TNO, TU / e, Holst Centre, ECN en IMEC voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van dunne-film zonnecellen (PV) in de ELAT-regio (Eindhoven-Leuven-Aken triangle). De ambitie van Solliance is het versterken van de positie van de regio als een wereldspeler in dunne film PV. Solliance creëert synergie tussen meer dan 250 onderzoekers met dit gemeenschappelijke doel. Solliance wil deze ambitie realiseren door gezamenlijk gebruik van state-of-the-art infrastructuur, afstemming van onderzoeksprogramma's, en nauwe samenwerking met de zonne-bedrijfsleven. Solliance wordt ondersteund door de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Ga naar de website voor meer informatie over Solliance.

WMC
Kenniscentrum WMC is een onderzoeksinstelling en testcentrum voor materialen en constructies. Naast fundamenteel onderzoek voor de Europese commissie en de Nederlandse overheid, voert WMC toegepast onderzoek en kwaliteitstesten uit voor de (inter)nationale industrie. Proefopstellingen voor het testen van sterkte en vermoeiing van mechanisch zwaarbelaste constructies kunnen flexibel en snel opgebouwd worden. WMC en ECN werken samen op het gebied van materiaalkunde in verschillende sectoren: maritiem, civiel, olie en gas, duurzame energie en de automobielindustrie en bedienen zo de hele industrie. Daarnaast heeft WMC ontwerpsoftware ontwikkeld voor windturbines en werkt in deze branche nauw samen met de ECN Wind unit.

Ga naar de website voor meer informatie over WMC.

VoltaChem
VoltaChem is een business-aangedreven innovatieprogramma dat de verbinding vormt tussen de elektriciteitssector en de chemische industrie. In dit programma wordt nieuwe technologie ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij de conversie van hernieuwbare energie tot warmte, waterstof en chemicaliën centraal staat. ECN heeft, samen met TNO en verschillende andere industriële en academische partners, het Shared Innovation Program VoltaChem opgericht om de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technologie en businessmodellen in gang te zetten en te faciliteren. Dit met het doel om innovaties sneller commercieel te kunnen toepassen.

Ga naar de website voor meer informatie over VoltaChem 

ECN Bedrijven 

NRG
NRG (Nuclear Research and consultancy Group) is dé nucleaire dienstverlener van Nederland. De producten en de expertise van NRG  zijn internationaal erkend. Deze worden veelvuldig gebruikt door zowel overheid als bedrijfsleven. NRG is beheerder van de HFR (Hoge Flux Reactor) in Petten, gelegen in de prachtige duinen van de Noordzee, 50 kilometer ten noorden van Amsterdam. NRG is de grootste producent van molybdeen in Europa. Elke dag worden ruim 24.000 patiënten geholpen met door NRG geproduceerde radio farmaceutisch producten en de isotopen voor diagnostiek, therapie en pijnverlichting worden over de gehele wereld gebruikt. NRG is een dochteronderneming van ECN. 

Ga naar de website voor meer informatie over NRG.

SunLab
SunLab is een dochter onderneming van ECN en richt zich volledig op ontwikkeling en verkoop van apparaten ter karakterisering van zonnecellen. SunLab beschikt over een aantal producten die informatie kan verschaffen waarmee het productieproces van de cellen kan worden verbeterd, zowel in het verhogen van de efficiëntie als in het verlagen van de productiekosten.

Ga naar de website voor meer informatie over SunLab.