Samenwerking

De energietransitie voor Nederland is een opgave waarvoor intensieve, multidisciplinaire samenwerking onontbeerlijk is. ECN werkt daarom nauw samen in clusteringen van zowel kennisinstellingen als marktpartijen. Wij kiezen voor een krachtenbundeling over de hele kennisketen en werken samen in strategische allianties, projecten, (nieuwe) bedrijven en samenwerkingsverbanden.