Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie, die enerzijds energiekosten zou kunnen verlagen en anderzijds nieuwe hoogwaardige producten kan maken.

TNO en ECN hebben daarom samen met industriële en academische partners een ambitieus open innovatie onderzoeksprogramma opgezet dat zich toespitst op de benutting van duurzame elektriciteit in de chemische industrie.

Het programma initieert en faciliteert de ontwikkeling van technologie en business modellen, samen met partners die innovatie dichter bij commerciële implementatie kunnen brengen. Het programma richt zich zowel op het indirecte als het directe gebruik van elektriciteit binnen de chemische industrie waarbij het onderwerp op systemische wijze wordt benaderd.

De activiteiten vinden plaats langs vier programmalijnen:

 1. Power-2-heat: het gebruik van elektriciteit om warmte te genereren of op te waarderen.
 2. Power-2-hydrogen: het gebruik van elektriciteit voor directe chemische transformaties via waterstof.
 3. Power-2-chemicals: het gebruik van elektriciteit voor directe chemische transformaties via directe elektroconversie.
 4. Integration: het opzetten van een community met relevante stakeholders om samen een roadmap en een systeembenadering voor de optimale integratie van  de elektriciteitsmarkt en chemische industrie te ontwikkelen.

Het programma heeft de volgende doelen:

 1. Ontwikkelen van business-cases rond elektrificatie op korte en lange termijn.
 2. Het gezamenlijk uitvoeren van R&D om de uitdagingen te adresseren.
 3. Het geschikt maken van technologieën voor de industriële praktijk door middel van pilot/demo activiteiten.
 4. Het stimuleren van meer omvangrijke activiteiten rond gedeelde innovatie met een actieve betrokkenheid vanuit de academische wereld en de industrie.

Mogelijkheden tot participatie

Er zijn vier manier waarop u kunt participeren in dit programma:

 1. Deelname aan de community: exclusieve discussiegroep, roadmap updates, high-level resultaten.
 2. Shared R&D project: precompetitieve R&D binnen het gezamenlijke programma met een duur van 2 tot 3 jaar. Deelnemers krijgen niet-exclusieve rechten tot de resultaten en krijgen de gelegenheid om tijdens de looptijd invloed uit te oefenen op de inhoud van het project.
 3. Gesponsord project: precompetitieve lineaire ontwikkeling; projecten van kleine omvang met een vooraf bepaalde reikwijdte/looptijd/budget. Deelnemers krijgen niet-exclusieve rechten tot de resultaten en bepalen de reikwijdte vooraf.
 4. Project in opdracht: exclusief bi-lateraal project met vooraf vastgelegde reikwijdte/looptijd/budget.

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten over dit Shared Innovation Program en hoe uw organisatie kan bijdragen en daar de vruchten van kan plukken? Neem dan contact met ons op. We zijn graag bereid om samen uw behoeften en interesses te bespreken en te ontdekken hoe we samen kunnen werken!

Download hier de workshop presentaties

De presentaties van onze workshop op 28 mei 2015 zijn nu te downloaden:

Contact

Yvonne van Delft
vandelft@remove-this-part-ecn.nl
+31 88 515 8178