ECN: Laatste nieuws https://www.ecn.nl/ Nieuws- en persberichten nl TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Wed, 21 Mar 2018 10:45:00 +0100 Energietransitie kan nadelige gevolgen hebben voor burgers en bedrijven https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/energietransitie-kan-nadelige-gevolgen-hebben-voor-burgers-en-bedrijven/ Nieuw rapport pleit voor meer kennis over maatschappelijke consequenties rondom energietransitie. Wed, 21 Mar 2018 10:45:00 +0100 Grote rol industriële elektrificatie in 2050 alleen mogelijk door nu te investeren in innovaties https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/grote-rol-industriele-elektrificatie-in-2050-alleen-mogelijk-door-nu-te-investeren-in-innovaties/ Innovatie op gebied van elektrificatie van de Nederlandse industrie moet zich niet alleen richten op de nabije toekomst, maar ook op de toekomstige veranderingen in het industrie. Omdat de energie-intensieve industrie in 2050 volledig anders is dan vandaag de dag, moet er technologie worden ontwikkeld die niet alleen de huidige CO2 emissies verminderen maar ook in de toekomst. Belangrijk is om bij de korte termijn implementatie van elektrificatie technologie zogenaamde ‘lock-in’ te voorkomen,... Fri, 16 Mar 2018 08:38:00 +0100 ECN gaat samen met TNO; NRG zelfstandig verder https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ecn-gaat-samen-met-tno-nrg-zelfstandig-verder/ De ontvlechting van Stichting ECN in de werkmaatschappijen ECN en NRG en de gelijktijdige opname van ECN in TNO onder de naam ‘ECN part of TNO’ is deze week officieel bekrachtigd. Het samenvoegingsproces is in september 2016 in gang gezet met de aankondiging van toenmalig minister Kamp dat TNO en ECN de krachten zouden bundelen in één energieonderzoekscentrum onder de verantwoordelijkheid van TNO. Tegelijkertijd zou NRG zelfstandig doorgaan met zijn activiteiten op het gebied van productie en... Thu, 22 Feb 2018 07:51:00 +0100 Hoe krijgt grootschalige zon-PV op een mooie manier plek in onze leefomgeving? https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/hoe-krijgt-grootschalige-zon-pv-op-een-mooie-manier-plek-in-onze-leefomgeving/ Nederland staat aan de vooravond van grootschalige implementatie van duurzame energie. Zonne-energie speelt hierin een grote rol , wat betekent dat we, naast de integratie in de gebouwde omgeving ook veel meer zonneparken en –panelen zullen gaan zien in ons landschap. Naast rendement worden ook aspecten als "beleving", "natuurwaarde" en "biodiversiteit" steeds belangrijker in het ontwerpen van zonneparken. Begin februari heeft ECN een groep betrokkenen bij... Wed, 14 Feb 2018 15:29:00 +0100 Project ‘Zon op Zee’ van start: eerste drijvende zonnefarm op zee ter wereld https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/project-zon-op-zee-van-start-eerste-drijvende-zonnefarm-op-zee-ter-wereld/ ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiële steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt het consortium aan een drijvende centrale die straks op plekken waar een schaarste is aan land schone energie op kan wekken middels zonnepanelen op zee. Tue, 06 Feb 2018 16:48:00 +0100 Scholen meten lokale luchtkwaliteit via netwerk ECN https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/scholen-meten-lokale-luchtkwaliteit-via-netwerk-ecn/ Demonstratie nieuw luchtmeetnet met betaalbare CAIRE-sensoren Thu, 25 Jan 2018 09:00:00 +0100 Elektrificatie industrie: van gas naar duurzame elektriciteit https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/elektrificatie-industrie-van-gas-naar-duurzame-elektriciteit/ De industrie kan op korte termijn deels overschakelen van gasgestookte naar elektrische technieken om warmte op te wekken. Daarbij kunnen ze veel meer gebruik maken van duurzame energie uit zon en wind. ECN ontwikkelt samen met TNO enen een groep bedrijven technologieën die dat mogelijk maken. Op momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar komt uit zon en wind schakelt de gasinstallatie uit en wordt de proceswarmte uit duurzaam opgewekte elektriciteit gemaakt. Mon, 22 Jan 2018 13:29:00 +0100 Nederlandse onderzoeksinstellingen bundelen krachten op gebied windmetingen https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/nederlandse-onderzoeksinstellingen-bundelen-krachten-op-gebied-windmetingen/ Het gedrag van de wind is belangrijk voor veel sectoren, zoals voor het opwekken van energie met windturbines, voor lucht- en scheepvaart, maar ook voor het bestrijden van luchtverontreiniging. Nauwkeurige en uitgebreide windmetingen op afstand leveren dan ook belangrijke informatie op voor deze doeleinden. Onderzoeksinstellingen ECN, KNMI, MARIN, NLR en WUR gaan samenwerken om de nieuwste, maar ook kostbare meetapparatuur voor windmetingen te delen, om ervaringen met deze apparatuur uit... Fri, 15 Dec 2017 09:56:00 +0100 Ondertekening regionaal groen waterstofconvenant tijdens Congres Energy Island Goeree Overflakkee https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ondertekening-regionaal-groen-waterstofconvenant-tijdens-congres-energy-island-goeree-overflakkee/ Vrijdag 8 december stond Goeree-Overflakkee in het teken van innovatie en duurzaamheid tijdens het congres Energy Island Goeree-Overflakkee. Als afsluiting van het congres ondertekenden 28 nationale en internationale partijen, waaronder ECN, het regionale groene waterstofconvenant. Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor duurzame innovaties in de energietransitie. Denk aan grootschalige zonneparken op land, maar ook aan innovatieve groene... Mon, 11 Dec 2017 10:43:00 +0100 Bijeenkomst Noord Hollandse materialenkring bij ECN over laatste ontwikkelingen op het gebied van tribologie en oppervlakte behandelingen https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/bijeenkomst-noord-hollandse-materialenkring-bij-ecn-over-laatste-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-tr/ “Wat is slijtage en wat ertegen te doen” Tue, 21 Nov 2017 10:40:00 +0100 Zes keer meer vraag naar flexibiliteit in 2050; rol voor opslag kleiner dan gedacht https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/zes-keer-meer-vraag-naar-flexibiliteit-in-2050-rol-voor-opslag-kleiner-dan-gedacht/ De vraag naar flexibiliteit van het elektriciteitssysteem zal verdubbelen tussen nu en 2030. In de jaren daarna - tussen 2030 en 2050 - verdrievoudigt de vraag. Deze toenemende vraag naar flexibiliteit wordt – naast een stijging in het verbruik van elektriciteit – vooral veroorzaakt door een snel groeiend aandeel van zon en wind in de productie van elektriciteit (tot zo’n 80% in 2050). De stijgende vraag naar flexibiliteit wordt overwegend opgevangen door buitenlandse handel en binnenlandse... Thu, 09 Nov 2017 10:41:00 +0100 Energietransitie uit startblokken, maar nog veel horden te nemen https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/energietransitie-uit-startblokken-maar-nog-veel-horden-te-nemen/ Nieuw rapport presenteert Nederlandse vorderingen in duurzame energie en klimaat Thu, 19 Oct 2017 13:00:00 +0200 Hoe rechtvaardig is de energietransitie? Energierechtvaardigheid in beeld gebracht https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/hoe-rechtvaardig-is-de-energietransitie-energierechtvaardigheid-in-beeld-gebracht/ ECN wil discussie over ethische kant van groene energie aanjagen Thu, 12 Oct 2017 13:46:00 +0200 Elektriciteit als duurzame oplossing voor klimaatverandering https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/elektriciteit-als-duurzame-oplossing-voor-klimaatverandering/ “Industrie, investeer in technologie voor elektrificatie!” Dat is de heldere boodschap van Yvonne van Delft. Elektrificatie van de industrie gaat om het inzetten van duurzame elektriciteit zoals wind- en zonne-energie ter vervanging van fossiele energie. Thu, 12 Oct 2017 08:20:00 +0200 ECN maakt zich ook in 2018 sterk voor duurzame energie en cleantech https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ecn-maakt-zich-ook-in-2018-sterk-voor-duurzame-energie-en-cleantech/ Ook in 2018 ontwikkelt ECN voor verschillende thema’s in de Topsector Energie technologieën en diensten die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. Wed, 11 Oct 2017 10:01:00 +0200 ECN ondersteunt verduurzamingsopgave zware industrie https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ecn-ondersteunt-verduurzamingsopgave-zware-industrie/ Om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen moet Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, met 80-95% hebben teruggebracht. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de zware industrie, met 27% de sector met de grootste uitstoot van CO2 – op de elektriciteitsproducenten na. ECN ondersteunt beleidsmakers bij de overheid en ontwikkelt samen met de zware industrie nieuwe technologieën om die verduurzamingsopgave te kunnen verwezenlijken. Wed, 11 Oct 2017 09:40:00 +0200 ECN werkt samen aan elektriciteit uit gebruikt toiletpapier https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ecn-werkt-samen-aan-elektriciteit-uit-gebruikt-toiletpapier/ Elektriciteit uit gebruikt toiletpapier halen? Er wordt aan gewerkt. Bob van der Zwaan van ECN, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), publiceerde met collega’s onlangs de resultaten van de eerste techno-economische analyse van dit afvalhergebruikconcept in het tijdschrift Energy Technology. Fri, 22 Sep 2017 14:09:00 +0200 Beter beleid en investeringsklimaat nodig voor bio-economie https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/beter-beleid-en-investeringsklimaat-nodig-voor-bio-economie/ ECN sluit zich aan bij de Federatie Bio-economie—een nieuw platform van bedrijven, kennisinstellingen en NGOs dat beoogt bio-economie op de kaart te zetten en wil pleiten voor een beter beleid en investeringsklimaat voor de bio-economie. Tue, 05 Sep 2017 14:46:00 +0200 Ondertekening campusontwikkeling in Petten een feit https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ondertekening-campusontwikkeling-in-petten-een-feit/ Zes partijen werken aan een campus vol innovatie in de duinen van Petten. Het gaat om Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)/NRG, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Staatsbosbeheer, Gemeente Schagen, Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, en Provincie Noord-Holland die gisteren het afsprakenkader hebben ondertekend. Fri, 01 Sep 2017 09:25:00 +0200 Energietransitie gaat ons landschap ingrijpend veranderen: nieuw denken nodig https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/energietransitie-gaat-ons-landschap-ingrijpend-veranderen-nieuw-denken-nodig/ In de toekomst zal hernieuwbare energie overal een vanzelfsprekend onderdeel van onze leefomgeving zijn. Dat is een enorme uitdaging voor ons land, want een grote hoeveelheid windturbines en zonneparken inpassen in het bestaande landschap zal niet zomaar gaan. We moeten daarom anders gaan denken over het inrichten van ons landschap zodat we straks een mooie én functionele leefomgeving hebben, betogen ECN en Wageningen University & Research (WUR). Tue, 18 Jul 2017 07:30:00 +0200