Wereldwijd geciteerd

ECN is een belangrijke adviseur van de (Europese) overheid en een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven. Onderzoeksresultaten verpakken we in heldere rapporten en publiceren we in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Publicaties van ECN worden dan ook wereldwijd geciteerd.

De informatie over de kennis en technologie voor een duurzame energiehuishouding willen we uitdragen en delen met wie er maar belangstelling voor heeft. Daarom stellen onze onderzoekers de resultaten van hun werk op schrift.

Voor zover deze rapporten niet exclusief zijn voor bepaalde opdrachtgevers, moeten ze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn en daarom bieden wij heel veel rapporten aan als pdf. Vanaf 2006 zijn alle rapporten als pdf beschikbaar. Van uitgebrachte rapporten in de voorafgaande periode zijn incidenteel pdf's gemaakt, de rest is uitsluitend gedrukt.

Behalve via ECN-rapporten brengen onderzoekers ook verslag uit van hun werk op wetenschappelijke bijeenkomsten. In een aantal gevallen is de presentatie die ze toonden op een congres, ook in onze database opgenomen. Schroom dus niet om aan de hand van de zoekmachine in onze database te speuren.

In de database zijn daarnaast ook de brochures over onze producten en diensten opgenomen, evenals de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

NB. Soms is een item alleen in het Engels beschikbaar, die herkent u aan het Britse vlaggetje.