Producten en diensten

ECN ontwikkelt nieuwe technologieën en verricht op diverse manieren baanbrekend onderzoek naar innovatieve oplossingen om zo de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken. Dit doen wij met en voor bedrijven, maar ook nationale overheden en de Europese Unie. Ons aanbod is ongekend breed: van maatwerkoplossingen voor een specifieke vraag met betrekking tot zonne-energie tot een onderzoek naar de energie-efficiëntie van uw productieproces en alles daartussen in.

Dit doen wij op de volgende gebieden: zonne-energiewindenergie, biomassa, energie-efficiëntie, beleidsstudies, milieu-onderzoek en engineering & materialen.

Technologie-overdracht

Diverse technologieën en oplossingen die door ECN zijn ontwikkeld, hebben inmiddels hun weg naar de markt gevonden. Deze producten zijn in samenwerking met bedrijven op de markt gezet of geïntegreerd in een bestaand product of proces. Wij zijn altijd op zoek naar partners om grensverleggende en innovatieve producten naar de markt te brengen. Nieuwe technologieën moeten immers uiteindelijk door bedrijven worden ingezet om een brede toepassing te vinden.

Lees meer op onze pagina over technologie-overdracht.

Strategische advisering

Om de overstap naar een duurzame energiehuishouding te kunnen maken is goed advies belangrijk. De consultants van ECN kunnen dit advies leveren. Wij kennen en begrijpen de problemen die overwonnen moet worden om die overstap te maken. Ons doel is om met gedegen adviezen de weg vrij te maken voor weloverwogen beslissingen met betrekking tot klimaat- en energievraagstukken.

Lees meer op onze pagina over strategische advisering en beleid.

Testen, metingen en analyse

Bedrijven die op zoek zijn naar praktische, kant-en-klare oplossingen die bijdragen aan een beter en efficiënter bedrijfsproces zijn bij ECN in goede handen. Op het gebied van engineering kunt u bij ons terecht voor de meest uiteenlopende zaken. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij de bouw van een prototype of een kleine serie specialistische apparatuur. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de unieke testfaciliteiten van ECN. U kunt bij ons terecht voor testen, analyses en onderzoeken van uw producten en/of materialen en waar noodzakelijk kunnen wij ook bij uw bedrijf langskomen om ter plaatse metingen te verrichten. Creativiteit, flexibiliteit en samenwerking kenmerken onze manier van werken.

Lees meer over onze testfaciliteiten.

Investeren

Investeringen in duurzame energie vereisen uitvoerig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek. ECN is vanwege haar uitgebreide ervaring de aangewezen partij om durfinvesteerders hierbij te helpen. Van integrale haalbaarheidsstudies tot evaluaties: bij ECN zit u goed. Wij geven een gedetailleerde situatieschets van de wensen van de investeerder rondom kansen, bedreigingen en het inperken van risico’s en bieden daarmee een uitstekend handvat voor een afgewogen investeringsbeslissing.

Lees meer op onze pagina over Technology Due Diligence

Partner in energie-innovatie

ECN is een partner voor het bedrijfsleven, de overheid en de universiteiten om samen zo goed en zo snel mogelijk energie-innovaties op de markt te krijgen. ECN is goed in het organiseren van de partnerschappen en zet haar kennis en onderzoeksinfrastructuur, zoals testinstallaties en modellen, in om het innovatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. ECN is het toegepast onderzoeksinstituut binnen de Topsector Energie. ECN speelt ook een belangrijke rol in het Europese energieonderzoek, onder andere binnen partnerschappen in het Horizon 2020 programma van de EU.

Meer info & contact
Lees meer op onze energie-onderzoek pagina of neem contact op met ECN via ons contactformulier.