Visie & missie

De transitie naar een duurzame-energiehuishouding is noodzakelijk. De grote internationale vraagstukken rondom voorzieningszekerheid, klimaatverandering en duurzaamheid vragen om ontwikkeling en innovatie bij duurzame-energietechnologie, consultancy en beleidsadvies. De overgang naar duurzamere vormen van energieproductie en energiegebruik, vormt de grondslag voor de activiteiten van ECN. Energiebesparing, de introductie van hernieuwbare energie en de schone toepassing van fossiele brandstoffen, vormen de noodzakelijke elementen voor de transitie naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding.

ECN's visie & missie

De overgang naar duurzamere vormen van energieproductie en –gebruik vormt de basis voor de activiteiten van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Bij de ontwikkeling van nieuwe energietechnologie is aansluiting op de vraag van de markt cruciaal. De commerciële potentie van een vinding en de bijdrage aan verduurzaming bepalen of ECN meewerkt aan de totstandkoming ervan. Om een goed beeld te krijgen van de commerciële toepasbaarheid van technologie worden industrie en bedrijfsleven in een vroeg stadium bij onderzoek betrokken. De missie van ECN luidt dan ook: Het ontwikkelen van kennis en technologie die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN wil een internationale topspeler zijn. Een ondernemende innovator die een aantrekkelijke partner vormt voor de industrie en het bedrijfsleven.

Ambities en kernwaarden van ECN

Bekijk voor de ambities en kernwaarden van ECN het strategieboekje.

Strategieplan 2016-2018

Download de strategie:

Download de Onepager:

ECN strategie 2016-2018

Onepager strategie 2016-2018 NL