Krachtenbundeling ECN en TNO: één toonaangevend onderzoekscentrum voor versnellen energietransitie

Voormalig minister Kamp van Economische Zaken heeft in september 2016 bekendgemaakt dat het toegepaste energieonderzoek van TNO en ECN gebundeld wordt in één herkenbaar onderzoekscentrum onder de naam Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onder verantwoordelijkheid van TNO.

Daarmee ontstaat een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding aanzienlijk kan versnellen. Het nieuwe onderzoekscentrum wordt het centrale loket voor toegepast energieonderzoek voor partijen die zich inzetten voor de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland en daarbuiten.

Energietransitie vraagt steeds meer om integrale aanpak
De krachtenbundeling van ECN en TNO zorgt voor een toonaangevend instituut met een brede kennis die nodig is om de energietransitie voortvarend aan te pakken. Het energie onderzoek als onderdeel van TNO heeft een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De krachtenbundeling leidt zowel in Nederland als in Europa tot een sterke speler die zowel op het gebied van onderzoek en grootte kan meten met andere gerenommeerde instituten. Zeker in Nederland, waar het energieonderzoeksbeleid sterk in beweging is, is dat zeer belangrijk. Het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties krijgen daarmee een zeer krachtige kennispartner om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten die de energietransitie biedt. 

Klanten
De krachtenbundeling ECN en TNO biedt ook in de samenwerking met klanten mogelijkheden. Zo kunnen we op nieuwe gebieden samenwerken en kunnen klanten profiteren van de verbreding en versterking van de expertises.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nadere invulling van de krachtenbundeling. We zijn voornemens dat deze krachtenbundeling in Q1 van 2018 tot stand komt.