Gedragsregels

ECN wordt voor circa 25% direct gefinancierd vanuit de overheid. Hiermee wordt onder andere een deel van het publieke aandeel in de Topsector Energie geleverd. ECN is er op ingericht deze overheidsmiddelen doelmatig en rechtmatig in te zetten. Hiervoor heeft ECN gedragsregels opgesteld. De regels beschrijven hoe ECN omgaat met het inzetten van overheidsgeld in samenwerkingsprojecten, hoe we oneerlijke concurrentie met private onderzoeksinstituten voorkomen en hoe we omgaan met Intellectuele Eigendomsrechten. ECN is zo transparant mogelijk: zo worden jaarlijks de onderzoeksplannen gepubliceerd. De gedragsregels worden geborgd door een beoordelingscommissie met een onafhankelijke voorzitter, die ook eventuele klachten behandelt. Lees hier de gedragsregels.