PALLAS

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ nucleaire reactor, die geschikt is voor (medische) isotopenproductie en het leveren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt. Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en ontheffingen beslaat samen met het ontwerpen van de nieuwe reactor (een parallel traject) naar schatting vier tot vijf jaar.