Milieuonderzoek voor lucht- en bodemkwaliteit

De transitie naar een duurzame energiehuishouding heeft gevolgen voor het milieu. ECN richt zich met haar milieuprogramma op het creëren van een gezonde (duurzame) leefomgeving en op een circulaire economie. Tijdens de open dag laten wij u graag kennismaken met deze thema’s en relevante onderwerpen daarbinnen.

Thema's:

 1. Duurzame leefomgeving: In een duurzame leefomgeving ondervinden burgers en bedrijven geen overlast van elkaar, door bijvoorbeeld luchtvervuiling, stank, geluid, licht, straling en hittestress, en leeft iedereen in een gezond milieu.
  Wij laten u graag zien wat er gebeurt op het gebied van:
  • Broeikasgassen
  • Stikstof
  • Luchtkwaliteit in steden en bij bedrijven(locaties)
 2. Circulaire economie: in een circulaire economie worden grondstoffen slechts één keer onttrokken aan de omgeving, om vervolgens steeds hergebruikt te worden. Afval bestaat in de circulaire economie dus niet meer, maar terugwinning en hergebruik mag geen (nieuwe) milieuschade veroorzaken.
  U kunt kennismaken met onze expertise op het gebied van:
  • Van afval tot grondstof
  • Uitloging, beïnvloeding van bodem en omgeving
  • Materialenkennis