Biomassa

Groente- en tuinafval gebruiken als energiebron? Dat kan. We hebben het dan over biomassa. Biomassa is heel divers. Naast groente-, fruit- en tuinafval, of hout kan je ook denken aan plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde gewassen. Het is allemaal biomassa.

In de bio-based economy wordt biomassa ingezet als duurzame grondstof voor elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen, materialen en chemicaliën. Dit in tegenstelling tot de huidige economie die bijna volledig op fossiele grondstoffen als olie, kolen en gas is gebaseerd. Het gebruik van fossiele grondstoffen leidt tot opwarming van de aarde, het goed gebruik van biomassa niet. Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, nooit op raakt.

ECN speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kennis en technologie om biomassa zo efficiënt mogelijk om te zetten in energie en chemicaliën. Energie uit biomassa wordt daarbij vrij gemaakt door verbranding of vergassing van biomassa. Deze vorm van bio-energie vermindert gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Door middel van bio-raffinage worden bijvoorbeeld chemicaliën en materialen gewonnen uit biomassa.

Kom kijken in ons lab waar we je kunnen laten zien hoe het werkt!

 

Rondleidingen naar Lab Biomassa

Tijdens de rondleiding vertellen we u meer van ons onderzoek.

 

Duur: 10 minuten

Locatie: vertrek vanaf Forum

Tijden (ovb):
1x per uur op het halve uur.
1e rondleiding om 10.30 uur
Laatste rondleiding om 15.30 uur