Close

2020

De Nederlandse industrie met innovaties competitiever maken.

Lagere kosten van offshore windenergie.

2010

Wereldwijd is windenergie één van de snelst groeiende vormen van duurzame energieopwekking. En deze groei blijft doorzetten. Op elk niveau – technisch, industrieel en politiek – zorgt dit voor grote uitdagingen. ECN speelt daarbij een belangrijke rol.

ONDERZOEKSPROGRAMMA WINDENERGIE

Onze doelen

t.o.v.

40%

De industrie ondersteunen met 

state-of-the-art windparkdiensten.

ONDERZOEKSLIJNEN

Onderhoud en bedrijfsvoering

Transport, installatie en logistiek

Onderzoeksfaciliteiten bieden zoals: 

Wind op zee en de omgeving

Monitoren en voorspellen van schades aan turbines

Ondersteuningsconstructies

Planning en strategie optimaliseren voor onderhoud en beheer van offshore windparken

Verbeteren van ondersteuningscontructies door een geïntegreerde aanpak

Offshore meetstations

Ondersteunings-contructies monitoren

Ontwikkelen toekomstbestendige offshore elektriciteitsnetten

Ontwikkelen van concepten zoals drijvende offshore windturbines

Onderzoek gericht op maatschappelijke en ruimtelijke inpassing offshore wind

Optimalisatie windcentrale

Evaluatie en identificatie van innovatieve installatieconcepten

Ontwerp innovatieve turbines...

Planning en strategie optimaliseren voor installatie van windparken

Optimale controllers voor windturbines en windparken

Ontwikkelen van geavanceerde windpark simulatie diensten, die onderhoudskosten verlagen en prestatie verbeteren

... en de lay-out van windparken

Faciliteiten en experimenten

Windaanbodbepaling en opbrengst-berekeningen windparken

Windturbine testveld

Elektrische infrastructuur en aansluiting elektriciteitsnet

LiDAR calibratie

Biomassa

Lees meer over de onderzoeksprogramma’s van ECN op het gebied van:

Opslag en integratie van duurzame energie

Energie en Industrie

Zonne-energie

Peter Eecen

Program Development   

Bedankt voor uw interesse in ECN. Wilt u weten wat ECN voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van windenergie? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 088 515 4115.

MEER INFORMATIE

ECN ontwikkelt

Het is de missie van ECN om met en voor de markt kennis en technologie te ontwikkelen die de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maakt. We betrekken daar het bedrijfsleven in een vroeg stadium bij. Bedrijven zijn immers de motor achter de ontwikkeling van duurzame energie.

WAAROM ECN?

ECN doet onderzoek en geeft advies

Wij doen veel onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen. We geven de overheid onafhankelijke adviezen voor haar energiebeleid.

We vertellen u graag hoe wij ons sterk maken voor die schone, duurzame toekomst. 

En waarom wij voorop lopen op het gebied van energie-innovatie:

ECN slaat bruggen

Onze kennis en infrastructuur voor onderzoek slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de praktische toepassing daarvan. Door onze uitgebreide testfaciliteiten kunnen organisaties technologieën en innovaties direct toepassen in hun bedrijfsvoering.

ECN is kennis- en technologieleverancier

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines levert ECN kennis en technologie, gericht op een duurzame toekomst aan bedrijven en overheden.


ECN, Postbus 1, 1755 ZG Petten, Nederland, tel. + 31 (0)88 5154949 | Disclaimer | Privacy Statement