Close

Ontwikkelen van technologie voor opslag van energie en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

De energievoorziening is in transitie. Elektriciteitsproductie uit vooral zonne- en windenergie vervangt steeds meer van de grootschalige, fossiele productie. Elektriciteit krijgt bovendien een groter aandeel in de energiemix. Verdere integratie van gas, warmte en elektriciteit maakt het mogelijk om bronnen onderling uit te wisselen. 

ONDERZOEKSPROGRAMMA OPSLAG EN INTEGRATIE VAN DUURZAME ENERGIE

Onze doelen

Door analyse van het energiesysteem ontwikkelen van verdienmodellen en beleidsinstrumenten  voor de integratie van duurzame energie in de energiehuishouding.


Hernieuwbare elektriciteit integreren in het energiesysteem door:

ONDERZOEKSLIJNEN

Meer weten? www.ecn.nl/SIRE

Energieopslag

Onderzoeken naar materialen en systemen voor de compacte opslag van elektriciteit (o.a. batterijen) en warmte

Optimaliseren van de transportinfrastructuur voor elektriciteit, warmte en gas

Energieinfrastructuur optimaliseren 

Elektriciteitsconversie

Ontwikkeling van technologie, businessmodellen en diensten om hernieuwbare elektriciteit te integreren via elektriciteitsconversie, zoals electrolysers

Energiesystemen ontwerpen

Ontwikkelen van transitiepaden naar toekomstige regionale en internationale energiesystemen

In kaart brengen van economische, maatschappelijke en ruimtelijke aspecten van de energietransitie

Electrolyse

Lees meer over de onderzoeksprogramma’s van ECN op het gebied van:

Biomassa

Energie en Industrie

Zonne-energie

Windenergie

Bedankt voor uw interesse in ECN. Wilt u weten wat ECN voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van opslag en integratie van duurzame energie? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 088 515 4296.

MEER INFORMATIE

Meer weten? www.ecn.nl/SIRE

Ruud van den Brink

Program Development

WAAROM ECN?

We vertellen u graag hoe wij ons sterk maken voor die schone, duurzame toekomst. 

En waarom wij voorop lopen op het gebied van energie-innovatie:

ECN is kennis- en technologieleverancier

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines levert ECN kennis en technologie, gericht op een duurzame toekomst aan bedrijven en overheden.

ECN slaat bruggen

Onze kennis en infrastructuur voor onderzoek slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de praktische toepassing daarvan. Door onze uitgebreide testfaciliteiten kunnen organisaties technologieën en innovaties direct toepassen in hun bedrijfsvoering.

ECN ontwikkelt

Het is de missie van ECN om met en voor de markt kennis en technologie te ontwikkelen die de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maakt. We betrekken daar het bedrijfsleven in een vroeg stadium bij. Bedrijven zijn immers de motor achter de ontwikkeling van duurzame energie.

ECN doet onderzoek en geeft advies

Wij doen veel onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen. We geven de overheid onafhankelijke adviezen voor haar energiebeleid.


ECN, Postbus 1, 1755 ZG Petten, Nederland, tel. + 31 (0)88 5154949 | Disclaimer | Privacy Statement