Close

Ontwikkelen van kennis en technologie om biomassa thermo-chemisch en/of chemisch-katalytisch om te zetten in brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte.

Biomassa is de brandstof van de toekomst. ECN is voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe technologieën
die de overgang naar een duurzame energiehuishouding zo soepel mogelijk maken. Daarnaast bieden wij verschillende oplossingen en services aan die helpen bij het implementeren van deze technologieën in uw bedrijfsproces.

ONDERZOEKSPROGRAMMA BIOMASSA

Onze doelen

De kostprijs verlagen van elektriciteit en warmte uit biomassa tot

onder de

€ 4,00

per gigajoule

ONDERZOEKSLIJNEN

De marktintroductie ondersteunen van droge torrefactietechnologie

Biomassavoorbewerking

Ontwikkelen van natte torrefactie (TORWASH)

Biomassa

Pellets 

Resource- efficiënt gebruik van residuen 

Ontwikkelen van technologie om uit biomassa energie en producten te halen, o.a. biochar

Energie en warmte 

Biochar


Concepten ontwikkelen voor hergebruik van afvalstromen en cascadering

Biomassavergassing

Ondersteunen van de marktintroductie van groen gasproductie obv ECN-technologie

Ontwikkelen van processen om biobrandstoffen en chemicaliën te produceren 

R&D-ondersteuning om elektriciteit en warmte op te wekken uit 100% biomassa en voor biomassa mee- en bijstook  

Energie en warmte 

Energie en warmte

Ontwikkelen van warmtekrachtkoppeling in bioraffinagefabrieken

gas

biodiesel

energie & warmte

chemicaliën 

Biomassaverbranding

Bioraffinage-concepten 

Ontwikkelen van fractioneringstechnologie voor lignocellulose biomassa (o.a. Organosolv) 

Opwekken van biomassafracties (cellulose, hemicellulose en lignine) tot platformchemicaliën en halffabricaten, o.a. via pyrolyse  

Brandstoffen

Chemicaliën 

Materialen

Lees meer over de onderzoeksprogramma’s van ECN op het gebied van:

Zonne-energie


Energie en Industrie

Opslag en integratie van duurzame energie

Windenergie

Bedankt voor uw interesse in ECN. Wilt u weten wat ECN voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van biomassa? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 088 515 4148.

MEER INFORMATIE

Jaap Kiel

Program Development

WAAROM ECN?

We vertellen u graag hoe wij ons sterk maken voor die schone, duurzame toekomst. 

En waarom wij voorop lopen op het gebied van energie-innovatie:

ECN doet onderzoek en geeft advies

Wij doen veel onderzoek naar de toepassing van duurzame energie, energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen. We geven de overheid onafhankelijke adviezen voor haar energiebeleid.

ECN slaat bruggen

Onze kennis en infrastructuur voor onderzoek slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en de praktische toepassing daarvan. Door onze uitgebreide testfaciliteiten kunnen organisaties technologieën en innovaties direct toepassen in hun bedrijfsvoering.

ECN ontwikkelt

Het is de missie van ECN om met en voor de markt kennis en technologie te ontwikkelen die de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maakt. We betrekken daar het bedrijfsleven in een vroeg stadium bij. Bedrijven zijn immers de motor achter de ontwikkeling van duurzame energie.

ECN is kennis- en technologieleverancier

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines levert ECN kennis en technologie, gericht op een duurzame toekomst aan bedrijven en overheden.


ECN, Postbus 1, 1755 ZG Petten, Nederland, tel. + 31 (0)88 5154949 | Disclaimer | Privacy Statement