Concept onderzoeksplannen Topsector Energie 2014

Ook in 2014 zal ECN in het kader van Topsector Energie technologie en diensten ontwikkelen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen en de Nederlandse cleantech-sector stimuleren. De vraagsturing door bedrijven binnen de Topsector speelt een essentieel onderdeel bij de programmering van de inzet van ECN. De onderzoeksplannen sluiten nauw aan bij de binnen de diverse TKI’s geformuleerde Actieplannen voor 2014.

ECN is gevraagd de hoofdlijnen van haar programma gedurende twee weken openbaar te maken op een moment dat deze nog de conceptstatus hebben, zodat eventuele feedback anders dan via het TKI meegenomen kan worden. Dit kan tot en met 4 november 2014 door contact op te nemen met drs. Harm Jeeninga, Director Program Development, jeeninga@remove-this-part-ecn.nl.

In onderstaande tabel is indicatief de inzet van ECN per TKI weergegeven. De definitieve inzet per TKI wordt vastgesteld na advies van het Topteam Energie.

 

2014

                                             

Inzet capaciteit ECN in Topsector Energie

(k€)

Solar

                    5.581

Wind op Zee

                    2.651

ISPT*

                    3.045

BBE*

                    2.888

(Groen) Gas

                    1.219

Totaal

15.384

* De inzet van de capaciteit van ECN is gekoppeld aan de Topsector Energie. De TKI ISPT en BBE bestrijken zowel de Topsector Energie als Topsector  Chemie. Via de inzet van ECN binnen ISPT en BBE wordt een bijdrage van M€ 5,9 geleverd binnen de Topsector Chemie op energiegerelateerde onderwerpen.

Opgemerkt moet worden dat een substantieel deel van de in bovenstaande tabel opgenomen capaciteit al vast ligt in lopende verplichtingen voortkomend uit programma’s die in 2012 en 2013 vanuit de Topsector Energie zijn gestart. Voor de resterende vrije middelen geldt in zijn algemeenheid dat deze worden geprogrammeerd via de tender-regelingen die binnen de Topsector Energie worden gehanteerd. Industriële partijen zijn hierbij in de lead. De programmavoorstellen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld.* De inzet van de capaciteit van ECN is gekoppeld aan de Topsector Energie. De TKI ISPT en BBE bestrijken zowel de Topsector Energie als Topsector  Chemie. Via de inzet van ECN binnen ISPT en BBE wordt een bijdrage van M€ 5,9 geleverd binnen de Topsector Chemie op energiegerelateerde onderwerpen.

Klik op de onderstaande links om de R&D agenda's te bekijken per specifiek onderzoeksgebied.

Zonne-energie

Wind energie

Biomassa en Gas

Energiebesparing in de industrie