Invloed luchtvervuiling op gezondheid beter meetbaar

ECN gaat samenwerken met onderzoeksinstituten, universiteiten en steden (Amsterdam, Antwerpen, Parijs en Leicester) om gezondheidsklachten als gevolg van fijnstof in de lucht te onderzoeken en te bestrijden. Dankzij nieuwe meetmethodes wordt het mogelijk specifiek die eigenschappen van deeltjes fijnstof in de lucht te detecteren die gezondheidsklachten zoals hoesten en benauwdheid veroorzaken. Een slechtere gezondheid als gevolg van luchtvervuiling leidt in Europa tot een verlies aan levensverwachting van gemiddeld zes maanden en de kosten in de Europese Unie kunnen oplopen tot ongeveer € 50 miljard per jaar. Luchtvervuiling is dus nog steeds een probleem. ECN en zijn partners hebben Europese subsidies verworven om de nieuwe meetmethodes toe te passen op plekken waar veel luchtvervuiling voorkomt. Het project heet JOAQUIN, kort voor Joint Air Quality Initiative, en wordt geleid door de Vlaamse Milieumaatschappij. In Nederland komt de apparatuur te staan op het meetstation van de GGD Amsterdam aan de Overtoom.

Beleidsondersteuning

Het registreren van schadelijke fijnstofdeeltjes op regionale en lokale schaal zal leiden tot een beter begrip van hoe deze zich onder verschillende omstandigheden verspreiden en zal beleidsmakers betere gegevens opleveren. Daarnaast zullen de onderzoekers in samenwerking met de betrokken gemeenten maatregelen ter bestrijding van luchtvervuiling testen, zowel modelmatig als in de praktijk. Het weren van verkeer in bepaalde gebieden of het zorgen van een verbeterde doorstroming van verkeer zijn voorbeelden van dergelijke maatregelen. Dankzij de nieuwe apparatuur kunnen deze beleidsmaatregelen beter dan ooit met elkaar vergeleken worden. Gemeenten kunnen dan de optimale balans vinden tussen een vlotte verkeersdoorstroming en bescherming van de volksgezondheid. JOAQUIN start eind 2011. De eerste concrete beleidsaanbevelingen worden 2013 verwacht.