ECN nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van ECN Nummer 6 - December 2012

Zonne-energie: nu innoveren, straks presteren

Bekijk de video

Nieuwe zonne-energietechnologie rijp voor massaproductie

Lees verder

Kennispraktijkcentrum marine innovatie op Texel

Lees verder

Veilig investeren in clean tech

Lees verder

Torrefactie maakt effectieve verwaarding biomassa mogelijk

Lees verder

Restwarmte benutten in papierindustrie

Lees verder

ECN-COO Robert Kleiburg treedt op als spreker tijdens de Global Energy Summit, die van 15 tot 17 januari 2013 wordt gehouden in Abu Dhabi. Lees verder

Van 4 tot 7 februari 2013 zal ECN vertegenwoordigd zijn in Wenen bij EWEA 2013, Europa’s belangrijkste windcongres, georganiseerd door de European Wind Energy Association.

Robert Kleiburg

 

Gelukkig kiest het kabinet-Rutte II naast stevige bezuinigingen voor ‘een realistische, ambitieuze groene groeistrategie’! Zo kunnen we kansen benutten in de mondiale markt voor nieuwe energietechnologieën. Die omvat nu al meer dan 250 miljard dollar en groeit nog steeds hard. Op drie punten pakt het regeerakkoord positief uit voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Lees verder

Veel ondernemers op open dag

Ongeveer 120 ondernemers, merendeels uit het MKB, bezochten de open dag Business uit Energietechnologie die ECN op 26 september organiseerde. Energieproducenten waren van de partij, naast grootverbruikers, apparatenbouwers en toeleverende industrie. ECN wil graag samen met ondernemers nieuwe technologie naar de markt brengen. Blijkbaar zijn ondernemers ook geïnteresseerd in ECN.

Lees verder

   

Energiebijbel benoemt het ‘wat’, nu nog het ‘hoe’

Laten we zoeken naar synergie en verschillende problemen tegelijk aanpakken. Dat is de inspirerende boodschap van de Global Energy Assessment, een vuistdik rapport dat alle aspecten behandelt  van wereldenergievoorziening. Het wordt daarom ook wel de ‘energiebijbel’ genoemd. De GEA is tot stand gekomen dankzij de wereldwijde inzet van ongeveer 300 onderzoekers. Ook ECN-ers hebben bijgedragen en in september hebben ECN en PBL samen de Nederlandse lancering van de ‘energiebijbel’ georganiseerd. In de aanloop naar 2050 staan ons vele uitdagingen te wachten: betaalbare energie voor de 9 miljard mensen die de wereld zullen bevolken, toegang voor de armsten tot moderne en schone vormen van energie, een acceptabel niveau van voorzieningszekerheid, de aanpak van luchtverontreiniging en – last but not least – de bestrijding van klimaatverandering.

Lees verder

   

Lucht meten vanaf veerboot

Broeikasgassen die vanuit verschillende kleine bronnen in de lucht terecht komen, laten zich moeilijk meten. Daardoor is van bijvoorbeeld complexe industriële installaties, havens, agrarische bedrijven of vuilstortplaatsen lastig vast te stellen in hoeverre ze het milieu belasten. ECN heeft uitgebreide expertise om de verspreiding in de lucht van zowel CO2 als andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas nauwkeurig te meten. Het maakt daarbij gebruik van gespecialiseerde meetapparatuur.

Lees verder

 

Stroom voor allen: zo kan het

Het goede nieuws is dat we aan genoeg energie kunnen komen voor de groeiende wereldbevolking, schrijft NRC Handelsblad. Mits we snel in actie komen. De krant baseert zich op de door ECN en PBL georganiseerde presentatie van de Global Energy Assessment.

Lees verder

‘Vergroeningsdoelstelling kabinet is haalbaar’

De ambitie van de nieuwe regering om in 2020 het aandeel duurzame energie in Nederland te verhogen van de huidige 4 procent naar 16 procent is haalbaar, zegt ECN’s Sander Lensink in het NOS-journaal. De doelstellingen zijn haalbaar, verklaarde hij. ‘Maar het vergt heel veel. Onder andere zullen windparken op zee nodig zijn en meestook van biomassa in kolencentrales. En alles moet meezitten.’

Lees verder

 

Meer weten?

U kunt ECN volgen via Twitter en natuurlijk via onze website. Wij houden u dan op de hoogte van de laatste wetenswaardigheden op het gebied van duurzame energie.


Deze nieuwsbrief is gemaakt door ECN voor onze relaties in de breedste zin van het woord. U kunt artikelen of delen daarvan overnemen met bronvermelding.

         

Aanmelden/afmelden