Nationale Energieverkenning: Nederland op kantelpunt in energietransitie

vrijdag 9 oktober 2015 13:27

De verduurzaming van de energievoorziening in Nederland bevindt zich op een kantelpunt. Dat is de conclusie van de Nationale Energieverkenning 2015 die ECN afgelopen vrijdag presenteerde. Het rapport brengt de energietransitie in kaart en schetst de ontwikkelingen tot 2030. Ontdek hoe Nederland ervoor staat en wat er moet gebeuren om de afspraken in het Energieakkoord te realiseren.

Vrijdag bracht ECN voor de tweede keer de Nationale Energieverkenning (NEV) uit. De NEV 2015 is evenals vorig jaar opgesteld samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, CBS  en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Energievoorziening op kantelpunt
De verkenning laat zien dat de energievoorziening in Nederland zich op een kantelpunt bevindt. Dr. Koen Schoots die het rapport vanuit ECN begeleidde, licht toe: “In de komende jaren zien we een stijgende lijn in de verduurzaming. De energiebesparing zet door, het aandeel hernieuwbare energie groeit en de luchtkwaliteit verbetert. Maar, op de lange termijn neemt de groei af. Dat komt met name doordat het beleid voor de periode na 2023 nog niet concreet is uitgewerkt.”

Samenwerking essentieel
De NEV-onderzoekers stellen dat samenwerking noodzakelijk is om een duurzame ontwikkeling door te zetten. Schoots: ”De energietransitie moeten partijen samen realiseren. De verandering is te complex om bij één partij te leggen. Als het gaat om visie is er een rol weggelegd voor de politiek, maar de invulling ervan moet vorm krijgen in een breder kader. Zo ontstaat maatschappelijke borging.”  

Positief effect Energieakkoord
De NEV laat vooruitgang zien in de afspraken die gemaakt zijn in het Energieakkoord. Schoots: “In tegenstelling tot vorig jaar laat de NEV 2015 zien dat de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 binnen bereik komt. Vorig jaar waren we daar pessimistischer over. We zijn nu een jaar verder en kunnen een robuuster beeld schetsen van de verwachte effecten van het Energieakkoord. Uit vergelijking met vorig jaar blijkt dat het Energieakkoord een versnelling teweeg brengt in de energietransitie. Het is een belangrijke omslag geweest.”

Meer informatie? 
De NEV ondersteunt beleidsmakers bij het formuleren van energiebeleid én geeft professionals in de energiesector inzicht in de stand van zaken rondom de Nederlandse energiehuishouding. Jaarlijks verschijnt er een nieuwe uitgave met de meest recente cijfers en nieuwe onderwerpen. Lees onze toelichting of download het rapport van de Nationale Energieverkenning 2015