ECN ondersteunt Green Deal Duurzaam Stortbeheer

vrijdag 9 oktober 2015 13:29

Vorige week hebben de Rijksoverheid, provincies, stortplaatsexploitanten en brancheorganisaties de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. De partijen spraken hiermee af langjarig onderzoek te doen naar het verduurzamen van het storten van afval. ECN en het RIVM ontwikkelden samen de beoordelingssystematiek die aan deze Green Deal ten grondslag ligt.

Onderzocht wordt of het mogelijk is om verontreiniging op de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Zo komt er een einde aan de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties en wordt het afvalprobleem niet doorgegeven aan toekomstige generaties. 

Duurzaam stortbeheer: versnelde afbraakprocessen
}
Volgens de huidige regels wordt het afval in een stortplaats ‘ingepakt’ met een boven- en onderafdichting. Hierdoor kunnen verontreinigende stoffen niet naar de omgeving lekken. Nadeel van deze werkwijze is dat de stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd. Bij ‘duurzaam stortbeheer’ wordt afval op een innovatieve, natuurlijke manier afgebroken. In een stortplaats wordt het afval met water en lucht behandeld. De processen die dan optreden zorgen ervoor dat schadelijke stoffen worden afgebroken of zich binden aan het afval. 

Controle van emissies
Nederland is het eerste land dat duurzaam stortbeheer op grote schaal inzet via pilots in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. De emissies naar bodem en (grond)water worden gecontroleerd en de resultaten worden getoetst aan gezamenlijk vastgestelde emissietoetswaarden. Uniek aan het beoordelingssysteem, dat werd ontwikkeld door het RIVM en ECN, is dat er rekening wordt gehouden met specifieke bodem-, grondwater- en stortplaatseigenschappen. Het beoordelingssysteem helpt de stortbranche ook om vooraf in te schatten of een locatie kansrijk is om Duurzaam Stortbeheer toe te passen.

Kostenbesparing
Duurzaam stortbeheer kan landelijk een kostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s opleveren, omdat afval geen water- en gasdichte afwerking meer nodig heeft. Bovendien is het mogelijk om de stortlocaties een hoogwaardige nieuwe bestemming te geven. Vanuit het buitenland is veel belangstelling voor duurzaam stortbeheer. De verwachting is dat het Nederlandse bedrijfsleven omzet kan genereren bij het internationaal verspreiden van de innovatieve aanpak. 

De Green Deal is getekend door de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ), de provincies Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de stortplaatsexploitanten Afvalzorg, Attero, Twence, Sortiva en Van Gansewinkel en de brancheorganisaties Stichting Duurzaam Storten en Vereniging Afvalbedrijven.

Meer weten over de dienstverlening van ECN op het gebied van Circulaire Economie? Kijk op onze producten en dienstenpagina Milieu