Power-to-Gas: een optie voor het energiesysteem van de toekomst?

woensdag 17 september 2014 10:19

De Nederlandse energievoorziening wordt steeds meer duurzaam. De explosieve groei van zonnepanelen zet door en windmolenparken schieten uit de grond. Opslag van elektriciteit blijft echter een probleem. Dat blijkt uit een studie die ECN en partner DNV GL hebben uitgevoerd naar de rol van Power-to-Gas in het Nederlandse energiesysteem van de toekomst.

Power-to-Gas (P2G) is een techniek waarbij elektrische energie via elektrolyse omgezet wordt naar gas. Zo kun je duurzaam opgewekte energie bewaren. Een uitkomst voor het Nederlandse energiesysteem zou je zeggen. Jeroen de Joode, gasexpert bij ECN: “Waar we in Nederland naar moeten kijken is de energiemix die voor ons meest gunstig is. In hoeverre moeten we in 2050 meer gebruik maken van zon, wind en biomassa als energiebron? In hoeverre hebben we gas, kolen en kernenergie nog nodig? En hoe sluit dit aan bij onze ambitie om in 2050 een CO2-vrij energiesysteem te hebben? Elektrolyse kan Nederland inderdaad helpen om duurzaam opgewekte energie te bewaren. Daarnaast helpt Power-to-Gas bij het verduurzamen van energiesectoren die ‘verslaafd’ zijn aan de traditionele brandstoffen olie en gas.”

Scenario’s
Samen met negen private partijen deden ECN en DNV GL onderzoek naar Power-to-Gas in een brede context. Jeroen: “We hebben een groot aantal scenario’s voor ons toekomstige energiesysteem bestudeerd en onderzocht in welke gevallen Power-to-Gas een goede optie is. Met andere woorden: wanneer is elektrolysetechniek voor Nederland van belang?”

Niet de goedkoopste opslagoptie, wel belangrijke schakeltechnologie
Er is een modelanalyse gemaakt waarop de scenario’s voor de energiemix zijn getest. Dus: stel je hebt als Nederland de beschikking over een bepaald potentieel aan energie uit biomassa, zon en wind. Hoeveel elektrolyse wil je dan inzetten om een zo goedkoop mogelijk en CO2-vrij energiesysteem te realiseren? Jeroen: “Het toekomstige energiesysteem in Nederland moet flexibel zijn. Geen dag is hetzelfde. Daar is het model op ingericht. Met back-ups, opslag en andere flexibiliteitsopties moeten je een antwoord hebben op pieken en dalen in je energie aanbod uit wind en zon. We zien dat Power-to-Gas hiervoor niet de goedkoopste optie is. Het nadeel is dat de apparatuur duur is. Je moet dus veel draaiuren maken om elektrolyse betaalbaar te houden en het niet alleen inzetten als je een overschot hebt aan duurzaam opgewekte energie.” P2G is vooral een schakeltechnologie voor de toekomst. We ‘oogsten’ hiermee een groot potentieel aan CO2-vrije energie in de vorm van elektriciteit. Daarbij hebben we een oplossing voor de toenemende behoefte om aardgas en olie te vervangen door een duurzame optie.

Leren in demoprojecten
Uit de modelanalyse blijkt wel dat Power-to-Gas op langere termijn nodig zal zijn voor een CO2-vrij energiesysteem. Demoprojecten die worden ontwikkeld door de industrie en gefaciliteerd door de overheid zijn nodig om te leren . Jeroen: ”We moeten nu experimenteren om ons straks te kunnen mobiliseren.“

Meer informatie?
De samenvatting en achtergrondrapportage zijn binnenkort te downloaden via www.ecn.nl/publicaties. Uiteraard kunt u gasexpert Jeroen de Joode ook persoonlijk benaderen voor een nadere toelichting.


1 Naast ECN en DNV GL werkten negen private partijen mee aan de studie naar Power-to-Gas, te weten Gasunie, Tennet, Alliander, Enexis, Siemens, Nuon Vattenfall, EBN, TAQA, Rotterdam Climate Initiative, Energy Valley.

Categorie: September