Grote meetcampagne voor goedkopere windenergie

donderdag 28 november 2013 20:56

Hoe kan LiDAR-meettechniek windenergie goedkoper maken? Dat is een van de vragen die ECN wil beantwoorden tijdens een uitgebreide meetcampagne op zijn windturbinetestveld in de Wieringermeer. ECN voert de campagne uit tussen januari 2013 en maart 2014 samen met het verschillende partners. LiDAR-technologie meet windturbulentie over grote afstanden. Zij kan daardoor mogelijk dure hoge windmasten vervangen. Bovendien stelt LiDAR turbines in staat te anticiperen op aankomende wind, in plaats van te reageren.


Een horizontaal metende LIDAR

Verticaal en horizontaal

LiDARs meten met behulp van laserbundels de windsnelheid op afstanden variërend van enkele tientallen meters tot enkele kilometers, afhankelijk van type en systeem. De technologie is al enkele jaren in ontwikkeling en wordt steeds betrouwbaarder. Verticaal metende LiDARs meten windsnelheden vanaf de grond. Horizontaal metende LiDARs worden bijvoorbeeld op de gondel van een windturbine bevestigd en kunnen zowel de snelheid van de aankomende wind meten als de luchtstromen die de turbine zelf veroorzaakt.

Toepassingen

LiDAR-technologie kan bijdragen aan kostenreductie van windenergie, als aanvulling op of alternatief voor bestaande meettechnologie. Met LiDAR-technologie kan: 

  • het beschikbare windpotentieel worden bepaald
  • een turbine optimaal worden ingeregeld
  • de prestatie van een turbine efficiënt worden gevalideerd
  • de belasting van turbines in windparken worden verminderd.

Benchmark

ECN wil de toepassing van LiDARs verkennen en meetresultaten vergelijken met die van bestaande technologie. Zo worden de resultaten van verticale LiDARs vergeleken met die van de traditionele meetmasten. De laatste zijn duurder en er is een vergunning nodig om ze te bouwen. LiDARs kunnen verder een rol spelen bij zowel het valideren als het verbeteren van turbineprestaties. ECN zal de resultaten van de meetcampagne gebruiken om zijn dienstverlening op deze gebieden te verbeteren.

Dynamiek

Een ander doel van de meetcampagne is de door turbines zelf veroorzaakte luchtdynamiek in kaart te brengen. Dit zogeheten zog is van grote invloed op het vermogen en de slijtage van omringende windturbines. ECN voert de meetcampagne op het ECN-testveld uit samen met het verschillende partners zoals NORCOWE, Avent Lidar Technology, TU Delft, XEMC Darwind en DTU. De kennis die de meetcampagne oplevert over turbulentie zal ECN inzetten bij zijn dienstverlening op het gebied van windparkontwerp.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van LiDAR-technologie voor optimalisatie van windturbines, certificering en windparkontwerp? ECN’s Jan Willem Wagenaar gaat graag met u in gesprek. Bel hem op 088 515 4909.

Lees hier meer over de technieken en services van ECN bij de ontwikkeling van windparken.

Categorie: November, Windenergie