ECN helpt feiten en fictie te scheiden

donderdag 28 november 2013 21:08

Onlangs verscheen Energietrends 2013, opgesteld door ECN en de branche-organisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. De partners bieden met deze jaarlijkse rapportage een feitelijke basis voor de discussie over energievoorziening in Nederland. In de rapportage komen vier thema's aan de orde: de veranderende elektriciteitsmarkt door overcapaciteit, consequenties van de veranderende energiemarkt voor de consument, noodzakelijke aanpassingen in het elektriciteitsnetwerk en de groeiende arbeidsmarkt in hernieuwbare energie.

De partners geven elk hun visie op de samenwerking.

Marcel Halma, tot voor kort directeur public affairs bij Netbeheer Nederland:

‘Samen met Energie-Nederland brengen wij al vijftien jaar trendanalyses uit. Een paar jaar geleden ontstond het idee om ECN daarbij te betrekken, als een soort objectiverende data-checker. Als brancheorganisatie neig je ertoe om je eigen accenten te leggen. Een kennisinstituut kijkt door een wetenschappelijke bril en zorgt voor evenwicht. Daarmee komen we sterker over. We kunnen nu een objectief, overkoepelend beeld geven: feiten en fictie scheiden als bijdrage aan een vaak emotionele discussie.’

André Jurjus, directeur Energie-Nederland:

‘Het debat over onze energievoorziening gaat alle kanten op. Er zijn veel belangen en velen die zich laten horen, soms zonder kennis van zaken. Ook wij hebben een belang. Maar omdat we veel verschillende leden hebben – grote en kleine, grijze en groene energieleveranciers –  moeten we boven de partijen staan. Ons belang is simpelweg dat de energieketen ook in de toekomst goed blijft functioneren. ECN heeft op dat gebied veel deskundigheid. Het kan valideren dat we de juiste trends in beeld hebben. Met onze gezamenlijke analyse willen we hét Nederlandse naslagwerk op energiegebied bieden. En dat lukt ook; ik zie ons rapport op veel tafels liggen.’

Joost Gerdes, projectleider ECN:

‘Voor ons is de samenwerking met Energie-Nederland en Netbeheer Nederland interessant omdat we direct horen welke thema’s er in de energiebranche spelen. Ook wij willen dat de problemen die echt moeten worden aangepakt om een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken op de agenda komen. We kunnen bij ECN wel het rendement van zonnecellen verhogen. We kunnen wel helpen met beleid om de inzet ervan aantrekkelijk te maken. Maar als de energie die daarmee opgewekt wordt niet in het elektriciteitsnetwerk kan worden gevoed, schiet niemand er iets mee op. We werken daarom graag mee aan deze rapportages. De uitkomsten gebruiken we om richting te geven aan ons eigen ECN-onderzoek. De trendanalyses leren ons waar wij echt een verschil kunnen maken.’

De partners die samen Energietrends hebben gemaakt. Links Martijn Boelhouwer; hij vervangt op de foto Marcel Halma namens Netbeheer Nederland. Midden Andre Jurjus van Energie-Nederland, rechts Joost Gerdes van ECN. (Foto Robert Goddyn).

Categorie: November, Beleidsstudies