Opslag is maar een deel van de oplossing

vrijdag 29 november 2013 23:06

Rob Kreiter, programmamanager bij ECN:

De aandacht voor energieopslag dreigt bijna een hype te worden. Hoe terecht is dat? Moeten we inderdaad inzetten op energieopslag, bijvoorbeeld in batterijen? Het antwoord is: ja, maar opslag is niet de enige weg naar Rome. En opslag in dure batterijen, zoals nu veel in Duitsland gebeurt, is voor Nederland niet de ideale optie. Er zijn interessantere alternatieven.

De vraag is niet: hoe kunnen we energie opslaan, maar: hoe kunnen we een variabel aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen het meest rendabel inzetten? Als we het totale energiesysteem bekijken, inclusief toekomstige inzet van duurzame energie, zijn op die vraag verschillende antwoorden mogelijk. 

Een overschot aan elektriciteit opslaan is één antwoord. Dit veronderstelt echter dat je de duurzaam opgewekte elektriciteit niet kunt gebruiken. Slimme netten geven in de toekomst een tweede antwoord: het gebruik van energie afstemmen op het aanbod. Simpel gezegd: als het hard waait en er veel elektriciteit wordt aangeboden, koelt de ijskast of het vrieshuis dieper, draait de wasmachine en laadt de elektrische auto zich op.

Een derde antwoord is: conversie. Behalve aan de elektriciteit die zon en wind opleveren is er ook behoefte aan andere vormen van energie, bijvoorbeeld warmte, transportbrandstof, of chemicaliën voor de industrie. Je kunt elektriciteit het beste zien als een universele energiedrager. Ze kan worden ingezet als elektriciteit zelf, maar ook als tussenstap naar andere energiedragers. In Nederland zal het aanbod van (off-shore) windenergie de komende jaren flink groeien. Combineer dit bijvoorbeeld met de sterke chemie- en gassector aan de Nederlandse kust en het wordt duidelijk dat hier kansen voor het grijpen liggen.

Opslag, flexibel gebruik of conversie? Per lokale situatie zal steeds een business case moeten worden gemaakt  van de beste mix om duurzaam opgewekte energie zo rendabel mogelijk in te zetten.

ECN werkt er samen met bedrijven aan om de verschillende opties verder uit te werken. We hebben daarbij  kennis van de beleidsmatige en financiële kant, maar ook van de technologie. Zo kunnen we het totale energiesysteem overzien. Van weidse toekomstscenario’s tot de bouten en de moeren van een concrete installatie.

Categorie: November, Corporate