Nieuwe structuur ECN en NRG

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), eigenaar van een meerderheidsbelang van 70 procent in Nuclear Research & consultancy Group (NRG), heeft alle overige aandelen van mede-eigenaar KEMA Arnhem overgenomen. Hiermee heeft KEMA geen verdere bemoeienis meer met NRG, exploitant van de onderzoeksreactor in Petten.

Op vrijdag 1 december 2006 is de overeenkomst ondertekend tussen de vroegere eigenaar KEMA en ECN. Met de overdracht van de resterende 30 procent, heeft ECN alle aandelen NRG in handen. Door de overname van aandelen, verstevigt ECN haar leidende en strategische positie in het onderzoek naar een duurzame energiehuishouding.

In 1998 is een joint venture overeenkomst gesloten tussen de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en KEMA Nucleair B.V. waarmee Nuclear Research & consultancy Group v.o.f. werd opgericht. Bij de oprichting van NRG was al afgesproken, dat de structuur na een aantal jaren zou worden bezien.

ECN beweegt zich vooral op het vlak van duurzame energie en heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot Europees topinstituut op gebied van energieopwekking met behulp van zon, wind, biomassa, schoon gebruik fossiele brandstoffen en waterstof. NRG richt zich op nucleair onderzoek en advisering voor overheid en bedrijfsleven, en is de belangrijkste producent van radio-isotopen in Europa. De nucleaire expertise wordt verder toegepast in andere hoogwaardige bedrijfstakken, waaronder de chemie, olie- en gaswinning en de medische sector.

ECN heeft het NRG-aandelenpakket van KEMA voorlopig ondergebracht in een aparte Besloten Vennootschap. Met NRG wordt nu gepraat over een nieuwe bestuursstructuur. Uitgangspunt van deze gesprekken is het bereiken van een zo hoog mogelijke synergy tussen de twee bedrijven. De twee energie-instituten hebben de intentie binnenkort als gelijkwaardige partners een holding te vormen, met een Raad van Toezicht als supervisor. De leiding van de holdingpartners blijft in handen van de huidige ECN-directievoorzitter Ton Hoff en de algemeen directeur van NRG, Rob Stol.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harold IJskes, persvoorlichter ECN, telefonisch bereikbaar via telefoon 0224 - 56 40 50, mobiel 06 - 127 98 123 of e-mail ijskes@remove-this-part-ecn.nl. Of met Menno Jelgersma, persvoorlichter NRG, telefonisch bereikbaar via telefoon 0224 - 56 8019, mobiel 06 - 53 29 52 37of e-mail jelgersma@remove-this-part-nrg-nl.com