Tempress Systems Inc. in groot R&D project met ECN

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een R&D samenwerkingsovereenkomst getekend met Tempress Systems Inc., een dochterbedrijf van het NASDAQ genoteerde Amtech Systems Inc. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van een nieuw productieproces voor zonnecellen en het verbeteren van het rendement van zonnecellen die met de door Tempress verkochte diffussieovensystemen kunnen worden geproduceerd.

ECN deelt mede dat een R&D samenwerkingsovereenkomst met Tempress Systems, Inc. mondiaal toeleverancier van productie- en automatiseringssystemen voor fabrikanten van halfgeleiders, zonnecellen, siliconen, en MEMS (micro-elektromechanische systemen) industrieën, getekend is. Tempress, als onderdeel van Amtech Systems, is een Nederlandse machinebouwer die reeds enige jaren actief is in de zonnecelindustrie. Zowel ECN als Tempress is verheugd dat door het afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst, de positie van Nederlandse partijen in de PV-industrie versterkt wordt.

Binnen de overeenkomst staan twee onderwerpen centraal, t.w. verbetering van het fosfor-diffusie proces voor grote silicium zonnecellen en de ontwikkeling van een nieuw zonnecelproces geschikt voor n-type silicium. Bij dit laatste proces vindt onderzoek plaats aan boordiffusie en hoge temperatuur oxidatie om tot een hoog zonnecelrendement te komen en dit materiaal geschikt te maken voor commercieel gebruik in zonnepanelen.


ECN unitmanager Paul Wyers (midden links) in gesprek met Fokko Pentinga (midden rechts), general manager van Tempress. Geheel links staat Jan Bultman (ECN) en rechts Frans Derks (Tempress).

Als onderdeel van de samenwerking plaatst Tempress een 3-stack Tempress Systems™ diffusieoven bij ECN voor de gehele looptijd van het onderzoek. Deze oven is geschikt voor verwerking van grote silicium wafers tot 210 x 210 mm en maakt gebruik van een, door Tempress gepatenteerd systeem dat de procesdruk tijdens diffusie controleert. Het is de bedoeling dat de procesverbeteringen die ECN op deze oven gaat ontwikkelen, door Tempress, via een licentieovereenkomst met ECN, in de markt zullen worden gebracht.

Het onderzoek wordt bij ECN uitgevoerd en Tempress zal de machine gebruiken om ook haar eigen ideeën te testen. Daarnaast wordt de ECN locatie gebruikt als mogelijkheid om potentiële en bestaande klanten een demonstratie te geven. Deze ondersteuning wordt door ECN geboden als onderdeel van de samenwerking.

J.S. Whang, CEO van Amtech Systems Inc. liet als reactie op de ondertekening weten: “Ons doel is het vergroten van het marktaandeel door een kwalitatieve verbetering van ons productenpallet. Dit doel kan alleen gehaald worden door samenwerking met een excellent onderzoeksinstituut zoals ECN uit Nederland."

Contact:
Paul Wyers
Unitmanager ECN Zonne-energie
Tel. 0224 - 564407
wyers@remove-this-part-ecn.nl