Workshop kick-off open innovatie programma “Electrification of the chemical industry”

donderdag 12 februari 2015 12:22

SAVE TE DATE: 28-Mei-2015; Locatie: tbd regio Rotterdam
Op donderdag 28 mei organiseren de samenwerkende partners TNO, ECN en Innovation Quarter een workshop over het gezamenlijke open innovatie programma “Electrification of the Chemical Industry”. Tijdens deze workshop zullen stakeholders en verwante initiatieven uit de topsectoren chemie, energie en apparatenbouw aan het woord komen en in discussie treden met de deelnemers over de topics power-to-heat, power-to-hydrogen en power-to-chemicals. Graag nodigen wij u uit voor deze dag om kennis te nemen van de ontwikkelingen en kansen in dit veld, bij te dragen aan de roadmap en input te leveren aan het korte termijn plan.

De toename van duurzame energie uit zon en wind leidt tot een steeds groter fluctuerend aanbod aan elektriciteit in Noordwest-Europa. Dit is een grote kans voor de chemische industrie, die enerzijds energiekosten zou kunnen verlagen en anderzijds nieuwe hoogwaardige producten kan maken. Tevens biedt dit kansen voor de electriciteits-sector om haar fluctuerend aanbod aan elektriciteit op te vangen. Met name in regio’s waar de sectoren chemie en energie sectoren samenkomen, waar veel nieuwe wind-capaciteit gepland is en waar reeds uitgebreide infrastructuur voor handen is, zoals in de Rijndelta (Zuid-Holland) en Eemsdelta (Groningen), zijn de kansen aanzienlijk om een frontrunner positie te creëren.

Om innovatie en implementatie op dit terrein te versnellen hebben TNO en ECN samen met Innovation Quarter onlangs een open innovatie programma gestart dat zich richt op drie hoofdlijnen: power-to-heat, power-to-hydrogen en power-to-chemicals. Daarnaast omvat het programma een community die zich richt op kennisoverdracht tussen de relevante spelers en sectoren en specifieke MKB ondersteuning om kleine innovatieve bedrijven de kans te geven aan te sluiten. Bedrijven kunnen op verschillende manieren participeren in dit programma, zoals deelnemen in de community of rechtstreeks participeren in projecten, om de vruchten te kunnen plukken van deze kans.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne van Delft.

Categorie: Corporate, Biomass