Workshop biedt energieke perspectieven op elektrificering

vrijdag 12 juni 2015 09:07

Vertegenwoordigers uit de elektriciteitssector, chemische industrie en machinebouw zijn afgelopen 28 mei in Rotterdam bijeengekomen met TNO en ECN. Tijdens deze workshop hebben zij van gedachten gewisseld over het gebruik van elektriciteit als duurzame energiebron in de chemische sector ('elektrificering'). Concrete projectideeën en een routekaart voor innovatie en implementatie behoorden tot de resultaten. 

Een van de grootste uitdagingen voor het gebruik van groene energie is dat de aanvoer ervan fluctueert: er is bijvoorbeeld 's nachts geen zonne-energie en tijdens een storm een overvloed aan windenergie. De energiesector zou gebaat zijn bij chemische technieken om conversie, opslag en transport van energie te verbeteren. Op haar beurt zou de chemische industrie als grootverbruiker van energie baat hebben bij lagere energiekosten, en meeprofiteren van de hoogwaardige producten die uit elektrificering van de sector voortkomen. 

Uitdagingen voor de sector

In 2050 wil Nederland wereldwijd bekend staan als land met een groene en duurzame chemiesector. Om dit mogelijk te maken moet de chemische industrie manieren vinden om duurzame energie te integreren in productieprocessen.  Gerard van Harten, voorzitter van de Topsector Chemie: “In de natuur worden alle stoffen die we kennen gebouwd met CO2 en energie. Als we dat kunnen nabootsen, dan hebben we onze Heilige Graal gevonden.” Prof. Paulien Herder van TU Delft, tevens lid van de Topsector Chemie, noemt samenwerking cruciaal om de intermitterende duurzame energiebronnen te integreren. “Projecten en pilots moeten ons laten zien wat werkt.” Voorbeelden zijn de toepassing van stoomrecompressie bij Dow, de omzetting van processtoom in elektriciteit bij Avebe, en de flexibele chloorproductie bij AkzoNobel.

Zakelijke perspectieven

De workshop werd vervolgd met presentaties van drie organisaties over hun ervaringen met elektrificering. Netbeheerder Stedin heeft 40 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van een kabel om windenergie naar Zeeland te transporteren. In deze provincie wordt ook een installatie gebouwd om duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten in waterstof, dat gemakkelijker te transporteren is. Stedin is ook betrokken bij de 'power-to-gas' installatie die in Delfzijl wordt gebouwd om windenergie om te zetten in watergas en syngas voor de chemische industrie. ABB gaf een presentatie over het gebruik van elektriciteit in upstream olie en gas, en benadrukte dat goede besturingssystemen essentieel zijn voor het slagen van elektrificering. Eric Appelman van Perstorp gaf aan een groot voorstander te zijn van elektrochemische productie van chemische stoffen: “Niet vanwege de gunstige prijs van elektriciteit of de afnemende beschikbaarheid van fossiele grondstoffen, maar omdat het kostenefficiënter is, optimaal gebruikmaakt van hulpbronnen en minder afval produceert.” 

Vervolgens schetste Rob Kreiter van ECN de routekaart van TNO en ECN voor de sectorbrede implementatie van elektrificering. Gewapend met deze nieuwe inzichten discussieerden de deelnemers in kleinere groepjes verder over systeemintegratie, power-2-heat, power-2-hydrogen, en power-2-chemicals. Deze discussiesessies hebben geleid tot een aantal concrete samenwerkingsovereenkomsten. 

Denk en doe mee!

TNO Directeur Arij van Berkel sloot de workshop af met de conclusie dat de bijeenkomst duidelijk heeft gemaakt dat de ambitie groot is, in een tijd waarin veranderingen snel gaan. “Elektrificering van de chemische industrie is zoals het eten van een olifant”, aldus Van Berkel. “We moeten het stapje voor stapje doen.” Een eerste routekaart voor innovatie en implementatie ligt nu klaar. Voor de zomervakantie zullen TNO en ECN een lijst met projecten rondsturen waaraan geïnteresseerde partijen kunnen deelnemen.  

Categorie: Corporate