Wereldwijde samenwerking om innovatieve biobrandstoffen te ontwikkelen

dinsdag 13 juni 2017 08:31

Op 27 juni 2017 gaat er een grootschalige, wereldwijde samenwerking van start die is gericht op de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Het betreft een samenwerking tussen consortia uit Brazilië (BioVALUE) en het BECOOL-consortium, dat wordt gefinancierd door de EU. ECN is een partner in BECOOL en levert technologie en expertise om biobrandstoffen te produceren door biomassa vergassing.

Landen als Brazilië produceren al veel biobrandstof, hoofdzakelijk suikerrietbagasse, maar het blijft een uitdaging om biobrandstoffen – bijvoorbeeld voor de luchtvaart of transport – duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar te produceren. Daarom richten de BECOOL en BioVALUE projecten zich gezamenlijk op het naar een hoger plan tillen van de gehele waardeketen voor biobrandstoffen—van innovatieve biomassaproductie en logistiek tot efficiënte conversiepaden en exploitatie.

In het kader van BECOOL onderzoekt ECN nieuwe technologieën voor de vergassing van snel groeiende gewassen. Deze gewassen worden verbouwd op braakliggende terreinen die ongeschikt zijn voor de productie van voedselgewassen of die tijdelijk niet in gebruik zijn als landbouwgrond, vertelt Berend Vreugdenhil, coördinator van ECN’s deelname aan BECOOL. “We gaan technieken ontwikkelen voor het bij lage temperaturen vergassen van deze nieuwe biomassa. Vergassing levert meestal synthesegas op, waarvan we biodiesel of DME kunnen maken. Daarnaast produceren we met onze methodes ook kleine moleculen, zoals benzeen en ethyleen, die zeer waardevol zijn voor de productie van chemicaliën waarmee de business case voor biomassa vergroot wordt.”

“Vanaf het moment waarop we het projectvoorstel zijn gaan schrijven is er samengewerkt tussen alle partners uit Brazilië en Europa. Dit is een mooi en bijzonder waardevol voorbeeld van een goed functionerend project van deze aard”, aldus Vreugdenhil. Voor ECN is het niet alleen de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar ook het aangaan van nieuwe samenwerkingen dat meedoen aan BECOOL zo waardevol maakt. “We hechten veel waarde aan het opbouwen van nieuwe samenwerkingverbanden met onze Braziliaanse en Europese partners in dit consortium.”

“In de vier jaar dat BECOOL zal lopen, zullen we ons richten op het samenbrengen van alle relevante experimentele gegevens voor de tweede stap: een demonstratie-installatie voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen”, aldus Vreugdenhil.

Wilt u meer weten over het project BECOOL en de samenwerking met BioVALUE, neem dan contact op met Berend Vreugdenhil via ons contactformulier.

Categorie: Corporate, Biomass