Wereldwijd groen gas uit afval met Nederlandse techniek

vrijdag 24 mei 2013 12:03

ECN en Royal Dahlman sluiten licentiecontract over MILENA-technologie

De door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkelde MILENA-technologie om groen aardgas, elektriciteit of vloeibare brandstoffen te winnen uit afval en biomassa wordt de komende jaren wereldwijd toegepast. ECN heeft daarvoor een licentieovereenkomst gesloten met Royal Dahlman, dat de technologie in verschillende landen en projecten gaat inzetten.

Het innovatieve aspect van MILENA is dat het allerlei soorten afval en biomassa kan omzetten in gas. In Petten werkte de testinstallatie onder meer op hout, sloophout, rijstkaf en sojastelen. Het energierijke gas dat de installatie produceert is voor meerdere toepassingen bruikbaar. Voor het opwekken van elektriciteit via gasturbines of warmtekrachtkoppeling, voor het maken van biodiesel of andere vloeibare transportbrandstoffen of voor het omzetten in bio-aardgas voor het gasnet. Op die manier levert MILENA een bijdrage aan het oplossen van zowel het afval- als het energieprobleem.

ECN heeft MILENA samen met haar partners ontwikkeld en getest. Om het gas dat uit de MILENA installatie komt onder meer van teer te zuiveren is de OLGA-technologie ontwikkeld. Royal Dahlman past beide duurzame technologieën toe. Momenteel wordt een proeffabriek voor de vergassing van afvalhout ontworpen, gedacht wordt aan een locatie bij HVC in Alkmaar. In India wordt een testinstallatie gebouwd om elektriciteit te winnen uit landbouwafval. In april koos het Engelse Energie Techniek Instituut (ETI) Royal Dahlman uit om met toepassing van MILENA en OLGA de meest efficiënte elektriciteitscentrale voor de vergassing van afval te ontwerpen.

,,MILENA is de ontbrekende schakel om van biomassa bruikbaar gas te maken. De techniek van vergassing is al heel oud, maar het probleem was steeds dat het rendement zo laag was. Dat hebben we met MILENA opgelost,” zegt Ruud van den Brink van ECN. ,,In vergelijking met concurrerende technologieën kunnen we veel meer soorten afval en biomassa vergassen. Met het gas dat eruit komt kunnen we bijvoorbeeld bio-aardgas, maar ook biodiesel maken.”

Royal Dahlman heeft veel klanten die het gas via warmtekrachtcentrales willen omzetten in elektriciteit. In de toekomst wil het bedrijf er ook transportbrandstoffen of chemische producten van maken. ,,Elektriciteit kan ook opgewekt worden door windmolens of zonnepanelen, maar voor benzine en diesel is dit anders. Voor de verduurzaming van deze producten zijn duurzame koolstofbronnen als biomassa noodzakelijk. Voor de MILENA en OLGA technologie geldt dat Royal Dahlman deze zowel voor de elektriciteits- als de brandstofmarkt gaat toepassen,” aldus Jan-Willem Könemann van Royal Dahlman.

De licentieovereenkomst werd vrijdag 24 mei ondertekend door Frank Egas, directeur en eigenaar van Royal Dahlman, en Paul Korting, CEO van ECN.

Over ECN
ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van zonne-energie, windenergie, beleid- en strategiestudies, biomassa, energie efficiency en milieuonderzoek. Hier wordt kennis en technologie ontwikkeld met en voor de markt die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied. ECN heeft vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Wieringermeer, Brussel en China. Meer informatie is te vinden op de ECN website www.ecn.nl.