Wat is de meerwaarde van energie efficiency? En wat is de rol van ECN daarin?

donderdag 12 februari 2015 13:49

‘The Next Dawn: Energy Efficiency Comes of Age’

Op donderdag 12 februari organiseert ECN’s business unit Biomassa & Energy Efficiency het symposium ‘The Next Dawn: Energy Efficiency Comes of Age’ in Het Oude Magazijn in Amersfoort. Aanleiding hiervoor is het afscheid van Peter Alderliesten, Program Development Manager Energiebesparing in de Industrie.

Tijdens deze bijeenkomst voor genodigden staat de transitie naar een duurzame energiehuishouding centraal. Behalve duurzaamheid, gaat het daarbij om efficiënte omzetting en een nuttig gebruik van energie. In de loop der jaren is het inzicht ontstaan dat de meest duurzame vorm van energie de energie is die je niet gebruikt. Energie efficiency en een betere resource efficiency zijn cruciaal geworden om als industrie te kunnen overleven. Er liggen veel kansen voor de industrie: op procesniveau, in het bereiken van industriële symbiose en in het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod van duurzame energie. ECN – dat dit jaar zestig jaar bestaat – werkt samen met de maakindustrie en de industriële eindgebruikers aan technologische oplossingen om deze kansen optimaal te kunnen benutten.

Verborgen brandstof
Als sprekers treden onder andere op Kornelis Blok van Ecofys, Marco Waas van Akzo Nobel en Hans van der Spek van Cleantech FME. Zij zullen inzoomen op vragen als: wat is de meerwaarde van energie efficiency – ook wel de ‘verborgen brandstof’ genoemd - wat is er tot nu toe bereikt, waar liggen de mogelijkheden en hoe kunnen die worden gerealiseerd? Gespreksleider Pepijn Duijvestein zal daarbij inzetten op een prikkelende discussie met de zaal. Het programma wordt afgesloten met een kort interview met Peter Alderliesten en zijn opvolgster Sigrid Bollwerk; samen zullen zij vooruitblikken naar The Next Dawn en hun wensen en verwachtingen voor de toekomst uitspreken.

Categorie: Corporate, Energy efficiency