Voortgang CSR-beleid ECN: cijfers 2016 nu beschikbaar

vrijdag 17 maart 2017 13:44

ECN neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en brengt daarom sinds 2012 jaarlijks in kaart hoe het hierop scoort.  Er zijn 16 prestatie-indicatoren, geclusterd rond de thema’s ‘core business’, ‘terrein’ en ‘samenleving’. “De grootste impact realiseert ECN door zijn kernactiviteit” constateert Martin Scheepers, voorzitter van de CSR stuurgroep. “Wij ontwikkelen nieuwe technologieën waarmee bedrijven en huishoudens over de hele wereld zuiniger en schoner met energie kunnen omgaan. En die impact wordt steeds groter”. Dankzij licenties op ECN-technologieën is in 2016 wereldwijd 7,4 megaton CO2-uitstoot bespaard. Dat is 0,7 megaton meer dan vorig jaar en een toename van 1,7 megaton ten opzichte van 2013.

Goed voorbeeld
In zijn bedrijfsvoering wil ECN het goede voorbeeld geven en innovatieve energietechnologie in de praktijk demonstreren aan medewerkers en gasten. Daarom zijn ook het eigen energieverbruik, de CO2-uitstoot en de productie van afval prestatie-indicatoren. Ten slotte wil ECN verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn en de ontplooiing van de eigen medewerkers, en zich inzetten voor de omgeving. Het zet daarom zijn expertise en enthousiasme in om bij jongeren interesse te wekken voor energietechnologie, of om startende ondernemers op weg te helpen. 

Bekijk de jaarcijfers 2016 van ons Corporate Social Responsibility beleid.

Categorie: Corporate