Verklaring ECN/NRG inzake pensioenindexatie

zaterdag 12 november 2011 13:20

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam worden ECN en NRG verplicht gesteld een pensioenindexatie vanaf 1 januari 2007 uit te voeren volgens ongewijzigde indexatiebepalingen. Een onverkorte uitvoering van dit arrest zal betekenen dat ECN en NRG zich gesteld zien voor zeer hoge extra kosten waarop niet is gerekend. Beide organisaties betreuren de situatie waarin zij nu zijn terecht gekomen. Zij zijn van mening dat zij steeds de besluiten hebben genomen in het oud-medewerkers als van de gehele organisatie. Deze beide belangen zijn altijd zeer zorgvuldig afgewogen. Anders dan de koppen boven krantenberichten doen vermoeden (ECN: bankroet dreigt door pensioen) is van faillissement ECN momenteel geen sprake.

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op dinsdag 1 november 2011 een uitspraak gedaan in een zaak waarin de vereniging van Oud Medewerkers van ECN en NRG (OMEN) bezwaar hadden aangetekend tegen een wijziging van het pensioenreglement dat eind 2006 is doorgevoerd. Daardoor werden de bepalingen over pensioenindexaties versoberd. Dit betreft alleen de pensioenen die zijn ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea.

Zeer hoge kosten
Een onverkorte uitvoering van het voorliggende arrest zal, zoals gezegd, betekenen dat ECN en NRG zich gesteld zien voor zeer hoge extra kosten waarop niet is gerekend. Deze kosten zullen door beide organisaties op langere termijn niet kunnen worden gedragen: het arrest leidt binnen de huidige context tot een dermate hoge extra bedrijfslast (minimaal meer dan 5 miljoen op jaarbasis), dat de continuïteit van het bedrijf op den duur mogelijk in gevaar dreigt te komen, zeker als er hoge prijsinflatie optreedt.

Overweging cassatie
ECN en NRG onderzoeken cassatie, waarbij de grondslag zal zijn dat het Hof onvoldoende motiveert waarom het tot het besluit komt dat ECN en NRG, ondanks de onderbouwing dat zij daartoe uiteindelijk niet meer in staat zou zijn, toch een volledige indexatie moet blijven betalen.

De organisaties hebben tot 1 februari 2012 de tijd om cassatie in te stellen.

ECN en NRG werden eerder door de Rechtbank Alkmaar in het gelijk gesteld. Het Hof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 1 november het vonnis van de Rechtbank Alkmaar van 8 september 2010 vernietigd.

 

Categorie: Corporate