Uitnodiging Symposium 'Samen meten aan luchtkwaliteit'

woensdag 9 november 2016 10:59

Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science

Op 7 december organiseert het RIVM centrum Milieukwaliteit het symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science”. Tijdens het symposium komen partijen bijeen die de lokale luchtmetingen naar een hoger plan tillen. We hopen hiermee nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren die vorm geven aan het luchtmeetnet van de toekomst.

In diverse sessies wisselen we onze kennis met elkaar uit. De sessies worden mede georganiseerd door Geonovum, ECN en TNO. Het RIVM stelt op basis van het symposium een kennisagenda op. Hiermee bouwen we samen aan nieuw lokaal luchtbeleid waarin burgers en overheden samen optrekken. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die zich bezig houden met (het meten van) luchtkwaliteit, de stedelijke leefomgeving en gezondheid. Van (lokale) overheden tot omgevingsdiensten, GGD, NGO’s, meetbureaus, kennisinstellingen en universiteiten.

De gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging staan volop in de belangstelling. Steeds meer burgers willen weten welke stoffen er in de lucht zitten en gaan deze stoffen zelf meten. Hierbij worden zij geholpen door de snelle innovatie van sensoren en ICT. Ook steden organiseren vaker luchtmetingen of zij faciliteren de metingen van burgers.

Tijdens het symposium komen partijen bijeen die de lokale luchtmetingen naar een hoger plan tillen. We hopen hiermee nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren die vorm geven aan het luchtmeetnet van de toekomst. In diverse sessies wisselen we onze kennis met elkaar uit. Het RIVM stelt op basis van het symposium een kennisagenda op. Hiermee bouwen we samen aan nieuw lokaal luchtbeleid waarin burgers en overheden samen optrekken.

Het programma en het aanmeldformulier vindt u op www.rivm.nl/symposiumsamenmeten.

Categorie: Corporate