TU Delft, ECN en Stanford samen in schone energie.

dinsdag 15 februari 2005 11:38

Het Global Climate and Energy Project (GCEP) van de Universiteit van Stanford heeft vandaag bekend gemaakt dat zij ongeveer 9 miljoen dollar gaat investeren in zeven onderzoeksvoorstellen. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de TU Delft ontvangen in drie jaar tijd samen 2,3 miljoen dollar voor innovatief onderzoek naar technologie op energiegebied dat voor een reductie van broeikasgasemissies zal gaan zorgen.

De onderzoeksprojecten die zijn geselecteerd door het GCEP bestrijken de verschillende processen die te maken hebben met energieopslag, energieconversie en energiegebruik. Voorbeelden hiervan zijn het brandstofcelonderzoek, energieopwekking door biologische processen en de afvangst en opslag van CO2.

ECN ontvangt een bijdrage om een nieuw type membraanreactor te ontwikkelen voor de afscheiding van CO2 bij de productie van waterstof uit fossiele brandstoffen. Als deze ontwikkeling slaagt, kan het (waterstof) veel efficiënter dan tot nu toe worden ingezet bij de productie van elektriciteit.

Directievoorzitter dr. Ton Hoff van ECN: “wij zijn zeer verheugd met deze opdracht vanuit de markt. ECN is het grootste onderzoekcentrum op energiegebied en staat open voor meer contacten op de open markt in de energiesector.”

De TU Delft zal nieuwe reactoren ontwikkelen op basis van enerzijds een nanoporeus keramisch membraan, en anderzijds “ionic liquids” om waterstof te scheiden, dat ontstaat bij de productie van waterstof uit fossiele brandstoffen. Prof.dr. Joop Schoonman zegt hierover: “Het onderzoek in Nederland geeft juist het broodnodige internationale perspectief aan een van de grootste uitdagingen, ons klimaat.”

Het GCEP is een uniek lange-termijn-project dat geleid wordt door de Universiteit van Stanford. Het brengt wetenschappelijke onderzoekers samen met wereldwijd opererende concerns om onderzoek te verrichten naar commercieel toepasbare technologie die de groei van een duurzame mondiale energievoorziening zal bevorderen. Doel is het sterk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

De sponsors van GCEP zijn General Electric, Toyota, Schlumberger en ExxonMobil. Deze bedrijven hebben ervaring en kennis op gebieden die voor het project van cruciaal belang zijn. Daarnaast beschikken zij over de financiële middelen, de internationale spankracht en het commerciële inzicht om onderzoekers in staat te stellen veelbelovende technologieën in de markt te zetten. In tien jaar tijd zullen deze bedrijven in totaal 225 miljoen dollar investeren.

Einde Persbericht

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harold IJskes, ECN, Kennisagentschap, tel.: 0224 - 56 40 50, e-mail: ijskes@remove-this-part-ecn.nl  of met Maarten van der Sanden, wetenschapsvoorlichter, TU Delft, directie Marketing en Communicatie, tel.: 015 278 5454, e-mail: m.c.a.vandersanden@remove-this-part-tudelft.nl.

Categorie: Waterstof & Schoon Fossiel