TORWASH voor ontwatering van zuiveringsslib

vrijdag 3 juli 2015 11:31

ECN is samen met Waterschap Zuiderzeeland een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden om zuiveringsslib efficiënter te ontwateren. Hiervoor wordt de TORWASH technologie ingezet; een vorm van hydrothermale behandeling (hydrothermal treatment).

Bij de TORWASH technologie wordt onder druk – zonder toevoegingen – rioolslib behandeld en daarbij ondergaat het een chemische verandering die er voor zorgt dat het slib uitgeperst kan worden. Hierdoor kan er een slibkoek gemaakt worden met een flink hoog percentage droge stof. Deze upgrading maakt van rioolslib een brandstof die mogelijk een fatsoenlijke calorische waarde heeft en die bovendien ontdaan is van corroderende elementen, zoals chloor en kalium. Deze elementen, maar ook fosfor komen terecht in de waterfractie, wat terugwinnen mogelijk maakt. Verwacht wordt dat de ontstane waterfractie goed vergistbaar is. 

De proeven bij het ECN vinden plaats op een schaal van 20 L zuiveringsslib per keer. Zowel uitgegist als niet uitgegist slib is getest.  De eerste resultaten zijn hoopgevend in de zin dat de beoogde ontwateringsdoelstellingen royaal gehaald worden.  Naar verwachting zal  dit verkennende onderzoek na de zomer worden afgerond, waarbij de resultaten in de vorm van een publicatie kenbaar worden gemaakt.  Als beide partijen het project tot een succes bestempelen, dan is het de bedoeling hieraan een vervolg te geven, welke breder van opzet en betrokken parijen zal zijn. Het uiteindelijke doel van het  vervolgproject is het beproeven van TORWASH voor zuiverinsgslib op pilotschaal op een een rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Zuiderzeeland. 

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze onderzoeken en technologieën, neem contact op met Jan Pels van ECN.

Categorie: Corporate, Biomass