Tien uitdagingen voor de energietransitie

woensdag 8 juni 2016 13:58

Gebouwen, vervoer, industrie, ICT, gebruikersgedrag, energieopslag, zonne-energie, windenergie, bio-energie, CO2-vastlegging en meer. De energietransitie is een van de grootste veranderingen in deze eeuw en kent vele aspecten. Ze zijn geclusterd in de Nationale Wetenschapsagenda Route Energietransitie. Ontdek de tien belangrijke en urgente uitdagingen.

Hoe functioneren zeeën en oceanen en wat is hun betekenis in de toekomst? Hoe kunnen we windenergie zo efficiënt en duurzaam mogelijk omzetten in elektriciteit? Hoe kunnen transportmiddelen bijdragen aan de efficiëntie en milieuvriendelijkheid van het transportsysteem als geheel? Vorig jaar dienden Nederlanders maar liefst 12.000 vragen in voor de wetenschap. Het werd de basis voor 16 routes in de Nationale Wetenschapsagenda.

Route Energietransitie
Energie-gerelateerde vragen waren in eerste instantie verdeeld over diverse routes in de wetenschapsagenda. Wim Sinke (ECN, AMOLF, UvA) namens het Nederlandse samenwerkingsverband voor energieonderzoek NERA en medetrekkers Kornelis Blok (TUD, Ecofys) en Richard van de Sanden (DIFFER, TU/e): “Wij hebben ervoor gepleit om voor de energietransitie een aparte route te maken, omdat het één van de grootste uitdagingen van deze eeuw is met technologische, maatschappelijke, economische, juridische en ruimtelijke uitdagingen. Het vraagt om excellente bouwstenen, een integrale aanpak en breed draagvlak.”

NERA werd uitgenodigd om de route Energietransitie uit te werken en deed dat samen met meer dan 200 breed georiënteerde deskundigen uit het onderzoeksveld. Een intensief proces van inventariseren, prioriteren, integreren en formuleren.

Tien Uitdagingen
De routebeschrijving Energietransitie brengt structuur in het complexe veld van vragen door tien Uitdagingen te formuleren. Wim: “Alle Uitdagingen zijn in zichzelf al multidisciplinair van aard, maar ze moeten uitdrukkelijk ook in onderlinge samenhang worden geadresseerd. Alleen dan kunnen baanbrekende innovaties snel en op grote schaal hun weg vinden naar maatschappij en markt en de energietransitie versnellen. Er is nu gekozen voor oplossingen die al in de periode tot aan 2050 substantieel kunnen bijdragen.”

  • Gebouwen als energiecentrale en vervoermiddelen als energiebuffer
  • Schone en flexibele industrie
  • Elk oppervlak wekt duurzame energie op
  • Intelligente energiesystemen
  • Van stroom naar brandstof en warmte
  • Omgaan met variaties
  • Meten, begrijpen, aanpassen
  • Snel naar een CO2-neutrale maatschappij
  • Een CO2-neutrale samenleving is anders
  • De Nederlandse transitie in mondiale context

Pleidooi voor de overheid
De routebeschrijving met de tien Uitdagingen is ook een pleidooi voor hogere publieke investeringen in energieonderzoek en – innovatie. Wim: “Op dit moment wordt jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro geïnvesteerd in energie-innovatie. Als we de tien Uitdagingen in deze routebeschrijving op voldoende niveau willen adresseren, zou dat bedrag minstens verdubbeld moeten worden. Dat blijkt uit de analyse die de specialisten hebben gemaakt en sluit trouwens naadloos aan bij de conclusies van de klimaatconferentie in Parijs. We hebben haast om klimaatverandering te beperken én om de economische kansen te grijpen die de transitie met zich meebrengt. Het energieveld heeft zijn huiswerk gedaan; nu is de overheid aan zet om de voorgestelde ambitieuze, integrale aanpak mogelijk te maken.”

Meer informatie & contact
Benieuwd naar een toelichting op de tien uitdagingen? Download de Route Energietransitie van de Nationale Wetenschapsagenda. 

Meer weten? U kunt contact opnemen met Wim Sinke of Ruud van den Brink. 

 

 

 

Categorie: Corporate, Zonne-energie, Windenergie, Beleidsstudies, Biomass, Energy efficiency, Environment, Engineering & materials, Technology Due Diligence, Technology transfer