Thomas Martin (CEO a.i.) neemt afscheid van Stichting ECN

donderdag 6 april 2017 15:54

De heer T. Martin (CEO a.i.) heeft besloten de Stichting ECN per 1 mei as. te zullen verlaten. De heer Martin rond zijn interim werkzaamheden bij ECN/NRG na 1,5 jaar af, om aan een nieuwe uitdaging te beginnen.

Wij kijken terug op een vruchtbare samenwerking met de heer Martin. Allereerst verbeterde onder zijn verantwoordelijkheid als CFO a.i. het resultaat van de Stichting ECN in 2016 sterk (van - € 10,5 mln in 2015 naar - € 1,5 mln in 2016). En daarna bereikte de Stichting ECN onder zijn verantwoordelijkheid als CEO a.i. een akkoord met de Nederlandse staat, waarbij er een ruimer fonds werd aangelegd voor historisch nucleair afval, een lagere financieringsrente wordt betaald en toestemming werd gegeven voor de lang gekoesterde interne wens om de duurzame en nucleaire activiteiten te splitsen. Voorts heeft de heer Martin een belangrijke bijdrage geleverd aan de plannen m.b.t. ontvlechting, nieuwe organisatie, herinrichting van de locatie Petten en een structurele oplossing voor de verwerking van het historische nucleaire afval in Petten.

De Raad van Toezicht is de heer Martin zeer erkentelijk voor zijn bijdrage.

De splitsing van activiteiten van ECN moet per 1 januari 2018 zijn beslag krijgen. De voorbereidingen  hiervoor liggen op schema. De RvT streeft ernaar op korte termijn een nieuwe interim CEO  aan te trekken om deze splitsing van duurzame en nucleaire activiteiten tot een goed einde te brengen.

Categorie: Corporate