Tenderregeling 'TKI Solar Energy' geopend

dinsdag 23 juli 2013 12:18

De subsidieregeling van de Topsector Energie is gepubliceerd. In dat kader kunnen onder meer projectvoorstellen voor het programma van de TKI Solar Energy (Wafer-based Silicon PV Technologies en Thin-film PV Technologies*)) en het gezamenlijke programma van de TKI Solar Energy en de TKI EnerGO (ZEGO) worden ingediend.

De uiterste datum van indiening is 19 september 2013. Gedetailleerde informatie over de thema’s waarop voorstellen worden gevraagd, over de eisen waaraan voorstellen moeten voldoen en over de voorwaarden voor subsidieverstrekking is te vinden op www.agentschapnl.nl/onderwerp/topsector-energie en www.tkisolarenergy.nl.

Categorie: Corporate, Zonne-energie