Succesvol eerste jaar voor het ‘Smart Delta Resources Platform’

vrijdag 13 maart 2015 15:26

Het Platform voor versterking concurrentiekracht Zeeuwse industrie levert ruim 20 projecten op voor samenwerking en synergie bij grondstoffen en energiegebruik.

Een 20-tal kansrijke projecten die bijdragen aan duurzame groei van de Zeeuwse industrie. Dat is de oogst van het eerste jaar Smart Delta Resources Platform. ECN heeft in opdracht van en samen met de SDR bedrijven gekeken naar concrete efficiencyslagen waar het gaat om grondstoffen en energiegebruik. Deze efficiency blijkt vooral te realiseren in samenwerking met andere partijen; door processtromen op elkaar aan te laten sluiten en door energie en reststromen uit te wisselen. Wat voor het ene proces afval is kan in het andere proces weer een grondstof blijken.

Door deze samenwerking het komende jaar verder te effectueren versterkt de industrie in de DELTA regio haar internationale concurrentiepositie en wordt de DELTA regio voor andere bedrijven nog aantrekkelijker om zich te vestigen.

Het SDR platform is een samenwerking van 11 energie en grondstof-en energie intensieve bedrijven, Arcelor Mittal Gent, Cargill, Delta, Dow Benelux, ICL-IP Terneuzen, Lamb Weston-Meijer, Sabic Bergen op Zoom, Trinseo (voorheen Styron), Suiker Unie, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery, in de Zuidwestelijke Delta-regio (inclusief West-Brabant en Noord-Vlaanderen).

Zeeland Seaports, Provincie Zeeland en NV Economisch Impuls Zeeland ondersteunen en faciliteren dit initiatief actief.

Het SDR platform is opgericht om het hoofd te kunnen bieden aan een ongunstige energie- en grondstoffenpositie, vooral veroorzaakt door de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Sinds de oprichting in februari 2014, zoekt het platform naar concrete projecten om de concurrentie achterstand snel in te lopen. De aanname daarbij is dat door energie- en grondstoffenprocessen en stromen op een slimme manier aan elkaar te koppelen er veel synergie is te bereiken waardoor de productiekosten voor meerdere partijen tegelijk kunnen worden verlaagd. Kern van het platform is dus samenwerking.

Om deze concrete projecten te vinden stond het eerste jaar vooral in het teken van diepgravende studie en analyse uitgevoerd door ECN en ISPT. Deze studie bracht een lijst van 180 mogelijke projecten voort. Een lijst die door nadere selectie en keuze door het platform is teruggebracht tot een top 20 kansrijke projecten. Programmaleider Ger Spork: “ECN heeft een sleutelrol tussen verschillende bedrijven dankzij haar brede kennis en ervaring met energiebesparing in de industrie. De kansen zijn er, het is nu zaak om die om te zetten in klinkende munt voor regio en bedrijven. En deze benadering adresseert ook een maatschappelijk doel. Synergie maakt een sterke CO2-reductie mogelijk en is een voorbeeld voor de cyclische economie.”

Studie toont toegevoegde waarde van verbindend netwerk tussen bedrijven
Uit deze 20 projecten wordt ook duidelijk dat economische vooruitgang en verduurzaming hand in hand gaan. Het gaat bijvoorbeeld om projecten op het gebied van water, restwarmte, gassen en anorganische stoffen (zouten, basen en zuren). De studie maakt ook duidelijk dat het aanleggen van de juiste fysieke verbindingen, zoals pijpleidingen en het beheer hiervan, voor veel meer economische dynamiek zorgt, met alle positieve gevolgen voor groei en werkgelegenheid.

“Het unieke van de SDR-studie is de munitie die het levert voor reële en concrete samenwerking tussen chemie, staal, voedsel en energiebedrijven”, aldus Guido Custers voorzitter SDR Board. “Een dergelijke samenwerking is uniek in Nederland en zorgt ervoor dat onze regio zich optimaal positioneert voor duurzame groei.“

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Business Development, Biomassa.

Categorie: Corporate, Biomass, Energy efficiency