Stelling van de dag - Size does matter: grotere windturbines sleutel tot rendabele windenergie op zee

dinsdag 4 oktober 2016 09:00

In het kader van de Nationale Energieweek (3-10 oktober 2016) publiceert ECN elke dag een Stelling van de Dag. Onze experts belichten een aan energie gerelateerd thema. Vandaag is Peter Eecen, Programmamanager Windenergie aan het woord.

In 2050 wordt er vier keer meer duurzame elektriciteit geproduceerd dan nu. We moeten wel. Nu bestaat een kwart van onze energievoorziening nog uit elektriciteit, waarvan we een deel duurzaam opwekken. De rest van onze energievoorziening halen we bijna helemaal uit fossiele bronnen zoals gas, olie en kolen. De enige optie om het gebruik van fossiele energie terug te dringen, en daarmee de CO2-uitstoot, is om over te schakelen op duurzame elektrische energie. Daarvoor is windenergie onmisbaar.

Windenergie draait op subsidie, is een veelgehoorde klacht. Nu nog wel, maar dat gaat veranderen. Het is de ambitie dat in 2030 windenergie net zo goedkoop wordt als andere vormen van elektriciteit en dan zonder subsidie kan.

Meer en grotere windturbines zijn de sleutel. Zoals in alle sectoren levert schaalvergroting een belangrijke bijdrage aan de kostenreductie voor windenergie. Die schaalvergroting realiseren we het beste op zee. Windturbines op het land zijn in Nederland vanwege onze bevolkingsdichtheid met meer moeite in te passen. In 2050 zal een kwart van het oppervlak van het Nederlandse deel van de Noordzee worden benut om met windparken onze duurzame energie te leveren.

Maar dan zijn we er nog niet. Deze offshore windparken moeten meer elektriciteit opwekken dan ze nu al doen. Dat kan door grotere rotoren te gebruiken, grotere 'wieken van de molen' zogezegd. Met grotere rotoren sla je veel vliegen in één klap. Een tweemaal zo grote rotor levert vier keer zoveel stroom bij dezelfde hoeveelheid wind. Dat schiet dus lekker op. De fundering van de turbine en de kabels zijn dure onderdelen van een windturbine die veel onderhoud vragen. Een grotere rotor op dezelfde voet kan tegen vrijwel dezelfde kosten meer stroom produceren. Nu zijn turbines op de markt die maar liefst 8 MW produceren en er wordt gewerkt aan zelfs grotere turbines.

Windparken kunnen nog slimmer worden ingericht. Doordat turbines energie uit de wind halen, hebben de buur-turbines daar last van. Door de ene turbine wat minder energie te laten produceren kunnen andere turbines meer produceren. Zo levert het hele park meer stroom en is er bovendien minder slijtage. Deze innovatie werkt het best bij grote offshore windparken.

Wij werken samen met alle partijen die belang hebben bij een schonere energievoorziening. We realiseren ons dat windturbines overlast veroorzaken, maar de schade die fossiele energiebronnen en CO2-uitstoot toebrengen aan het milieu is vele malen erger. Windenergie is dé techniek voor de toekomst. We kunnen ons eenvoudig niet veroorloven om windenergie onbenut te laten. Schaalvergroting is daarbij een belangrijke weg naar rendabele windenergie.

Lees meer over het werk van ECN op het gebied van offshore windenergie, of neem contact met ons op.

Categorie: Corporate, Windenergie